Bilder

Nu börjar bankprotestveckan 19-26 mars: Pay back time till välfärden!

10361054_303320826459315_6050975595466510224_n

Medan regeringen klagar över tomma lador vill Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm visa var det finns pengar att betala en upprustad välfärd och grön omställning. Nu startar vår bankprotestvecka, med flygbladsutdelning på skolor och arbetsplatser inför kulmen 19-26 mars:

– Torsdag 19 mars kl 11.30-13 överlämnar vi tillsammans med Teater Tribunalen och kulturarbetare Folkets inkassobrev till aktieägarna på Nordeas bolagsstämma vid Grand Hotels Vinterträdgård, ingång Royal nära Blasieholmstorget.
– Onsdag 25 mars överlämnas Folkets inkassobrev till Handelsbanken och SEB, följt av stor manifestation under sena eftermiddagen

Bakgrund: ”Ursäkta, kan vi få tillbaka våra 34 miljarder!” Svenska Dagbladets näringslivsskribent Andreas Cervenka, slog huvudet på spiken när han nyligen krävde pengarna tillbaka från bankerna. De fyra svenska storbankerna fick miljardbelopp av staten i samband med finanskrisen 2008-2009. Nu gör bankerna mångmiljardvinster, totalt 104,5 miljarder. Bara Nordea redovisar 40 miljarder i vinst för 2014. Handelsbanken, SE-banken och Swedbank gör lika så rekordvinster.

En stor del av storbankernas vinsterna delas ut till aktieägarna, enligt styrelsernas förslag 57,1 miljarder under vårens boalgsstämmor. I Nordeas och Swedbanks fall mellan 70 och 75 procent av vinsten. Gladast är Nordeas storägare, finansbolaget Sampo, med en av Nordens mäktigaste finansmän i spetsen, Björn Wahlroos.

Men nu är det hög tid för pay back!

Under veckan 19-26 mars håller fyra av storbankerna årsstämma i Stockholm.
– Torsdag 19 mars Nordea i Grand Hotels Vinterträdgård, ingång Royal, Svallgatan 4 invid Blasieholmstorget start kl 13 (med aktieägarmingel från kl 11.30).
– Onsdag 25 mars SE-banken kl 13-17 i Konserthuset vid Hötorget och samma dag Handelsbanken i Grand Hotels Vinterträdgård, från kl 09.30.
– Torsdag 26 är det Swedbank som möts i Dansens hus, Barnhusgatan 14.

Dagen innan den första stämman, 18 mars, genomförs Blockuppy Frankfurt, där tiotusentals aktivister från hela Europa samlas vid Europeiska Centralbankens öppnande i Frankrike med krav på stopp för storfinansens utplundring, inte minst av Grekland.

Folkkampanj för gemensam välfärd planerar nu för en bankvecka för pay back till välfärden med olika aktiviteter kring bankernas årsstämmor för kravet på att återbetala de 34 miljarderna till svenska folkets välfärd. Delta, sprid informationen och kom med stöduttalanden. Mer info lämnas efterhand!

 

Regeringens ansvar för nedläggning av nattåg.

Debattartikel av Stig Broqvist på Helsingborgs dagblad

Kommentar till insändaren ”Behåll nattågen Skåne-Stockholm!” 4/1 av Lars Thunberg, Magnus Sjödahl och Michael Anefur, alla kd. De vill behålla nattågen mellan Skåne och Stockholm och pekar på flera skäl, både praktiska för resenären och miljöskäl. Det är bara att hålla med, men kd är ju medansvarig. Regeringen där kd ingår har drivit fram ökad privatisering och konkurrens på järnvägen, även om också tidigare regeringar har ansvar för att SJ skulle vara vinstdrivande. 

Jag måste också påpeka att nattågen natten mellan lördag och söndag har varit borta sedan länge. Om man ville vara i Stockholm en heldag lördag eller söndag t.ex. en seminariedag inom ideell föreningsverksamhet, har det försvårats sedan länge.

Om maximal vinst ska vara avgörande, så försvinner nattågen. ”Sådan är kapitalismen” för att citera en känd visa. Visst är det skandal. Om regeringen tar klimatfrågan på allvar, så borde man återförstatliga järnvägen och ge SJ i uppdrag att transportera alla passagerare som vill ta tåg både dag och natt. Staten måste också se till att det blir fast anställd personal i sådan omfattning och med sådana kunskaper, att man kan hålla spåren i gott skick som förr. 

Om det för aktiva i ett parti, som kallar sig kristet, är för svårt att gå emot marknadsekonomi, som också kan kallas Mammondyrkan, när den går på tvärs med klimatmål, så finns en annan möjlighet. Regeringen skulle kunna byta ut SJ:s vd och ge ägardirektiv att behålla nattågstrafiken mellan Skåne och Stockholm. Om nattågstrafiken läggs ner så är regeringen och även kd ansvarig. Glöm inte det på valdagen!

Stig Broqvist
Publicerad i HD