Öppet medlemsmöte i Göteborg 16/2

Efter valet och trepartiöverenskommelsen om vinster i välfärden kändes det i höstas som om vinden faktiskt vänt. Men nu verkar det som om de fem högerpartierna i riksdagen bestämt sig för att blockera alla förändringar. Det finns alltså all anledning att ta ny fart med vår kampanj!

Välkommen till:

Öppet medlemsmöte måndag 16 februari 18.30, Mötesplatsen, Sa Allégatan 1B Göteborg

Som tidigare inleder vi med en kortare och förhoppningsvis lärorik föreläsning, denna gång av Anders Nilsson från Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.
Temat är ”Läget i världen”.

Därefter diskuterar vi vad som bör och kan göras under våren. Vi behöver t.ex få igång arbetsgrupper som förbereder vårt nästa evenemang, lördag 25 april, vilket blir på temat ”Behov eller marknad, ett seminarium om alternativ till New Public Management”. Detta arrangerar vi tillsammans med ABF:s föreläsningsverksamhet. Mer information om eventet finns här. Är du verksam inom vård, skola eller omsorg i eller nära Göteborg? Kom och diskutera erfarenheter och handlingsalternativ!

Du som inte kan komma på måndag men vill vara med och jobba med oss under våren kan skicka ett mail till goteborg@valfardskampanjen.se så ska vi se till att du får en kallelse nästa gång vi träffas.

Nu kör vi igen!

Nu gäller det att ligga på!

Trepartiöverenskommelsen 6 oktober mellan S, MP och V om vinsterna i välfärden representerar, om den förverkligas, ett verkligt framsteg i försvaret av den gemensamma välfärden mot marknadstänkandets och de kommersiella krafternas allt större inflytande. Avskaffande av LOV, kommunal vetorätt mot nya skoletableringar, stopp för gräddfiler i vården, stopp för privatisering av stora sjukhus, meddelarskydd och offentlighetsprincip även i privata välfärdsföretag, alla dessa förslag kommer att förändra maktförhållandena ute i kommuner och landsting. Demokratin stärks, kommersiella krafter försvagas. Och detta alldeles oavsett var frågan om vinstbegränsningar för aktiebolag landar.

Demokratiskt valda församlingar har rätt att debitera skatt, men tanken att de skulle kunna bestämma vad skatterna INTE ska användas till är hårresande menar borgerliga politiker och ledarsidor, Timbro, Svensk Näringsliv, m fl. De har ”förklarat krig” mot överenskommelsen.

Motståndet mot marknadstänkande och vinstuttag inom välfärden finns i breda folklager, i fackliga organisationer och bland medlemmar i alla partier. Opinionsmätningar, liksom en lång serie kongressbeslut före valet visar detta. Men en påtaglig risk nu är att den borgerliga motoffensiven får ledande politiker att fega ur, att börja sväva på målet. Det gäller alltså att hålla uppe mobilisering och opinionsbildning, att bemöta högerns propagandaoffensiv på alla plan. Utifrån den parlamentariska situationen är det viktigt att pressa SDs representanter på frågan: tänker ni stödja en bred folklig opinion eller tänker ni stödja den ekonomiska och politiska maktelit som vill rasera överenskommelsen?

Sammanfattningsvis – vi kan inte slå oss till ro och invänta utredningar och parlamentariska beslut i tro om att segern redan är klar.  Vi måste på fackliga möten, genom egna arrangemang, i media och på gator och torg, fortsätta att aktivt driva våra tre krav och paroller:

Nej till vinst i välfärden! 

Stoppa nedskärningarna! 

Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

(uttalande antaget på mötet 14 okt 2014 i Göteborg)

Uttalande trepartiöverskommelsen som pdf

Nytt stormöte med Folkkampanjen Göteborg!

Trepartiöverenskommelsen om vinsterna i välfärden får ses som en framgång för den folkliga opinionen och även för oss i Folkkampanjen. Men det betyder inte alls att saken är klar, opinionstrycket måste hållas uppe. Detta är en av punkterna som kommer att diskuteras på vårt Stormöte på tisdag den 14 oktober kl. 18.30 på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B.

Mattias Axelsson från Nätverket Pennygångens Framtid kommer också att prata om den framgångsrika strid för rimliga renoveringar som hyresgästerna där fört mot hyresvärden.

Vi planerar också att arrangera en Välfärdsdag i januari 2015, sannolikt på Blå Stället i Angered och om du vill vara med i arrangörsgruppen så är tisdagsmötet rätt tillfälle att anmäla sig eller presentera idéer.

Dessutom kommer vi att sätta igång Skolgruppen och Vård- och omsorgsgruppen igen, så om du är intresserad av att delta i dessa är det bra om du kommer på tisdag.

VÄLKOMMEN!

Samordningsgruppen Göteborg

Ta ställning till vinst i välfärden!

Till dig som kandiderar i kommun-, landstings- och riksdagsvalet 2014.
(Om du vill hämta nedanstående text som pdf kan du göra det här: Välfärdsenkäten.)

Enligt en undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs universitet (april 2014) vill 69 procent av landets medborgare stoppa vinst i välfärden. Mer än hälften av sympatisörerna till varje riksdagsparti anser att vinstutdelning inte ska tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.

Inför valet den 14 september vill vi i Folkkampanjen för Gemensam Välfärd veta vilka kandidater som representerar folkflertalet i denna fråga. 

Alltså: Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?*

Skicka ditt svar (JA eller NEJ) till: enkat@valfardskampanjen.se  Uppge ditt namn, parti och vad du kandiderar till.
På www.valfardskampanjen.se kommer vi att publicera svaren och uppmana väljarna att kryssa de politiker som svarat JA.
Bästa hälsningar,

Folkkampanj för Gemensam Välfärd

*Med stopp för vinst i välfärden menar vi att privatägda företag med vinstsyfte inte får ha ägar- och driftsansvar för grundläggande välfärdsverksamheter som skolor, förskolor, vårdkliniker, vårdcentraler, äldreboende osv. Det innebär inte att dessa verksamheter är förhindrade att utnyttja sådana företag för underordnade tjänster som byggnadsverksamhet, transporter eller matlagning.

 

PS. På SVT Opinion 12/8 ger företrädare för Folkkampanjen sin syn på frågan och bakgrunden till att vi menar att kandidaterna i höstens val ska deklararera sin personliga ståndpunkt.

Bort med skattefifflarna ur välfärden!

Så fick vi veta det igen: de stora vinsdrivande bolag som genom politiska beslut fått lov att slå klorna i den gemensamma välfärden gör vad de kan för att slippa betala skatt på sina vinster.
I dag visar DN att de största fyra bolagen år 2012 gjorde en vinst på 1,2 miljarder men bara betalade 26 miljoner i skatt. Mycket besvärande för Vårdföretagarna och Almega som i sin pågående kampanj till försvar för vinsten gömmer sig bakom de små företag som finns i branschen och helst vill tala tyst om de stora koncerner som är deras verkliga uppdragsgivare.
Storbolagens lagliga skattefifflande visar att det inte räcker med aldrig så många regler, förordningar och etiska koder, dessa företag är i välfärden för att tjäna pengar och det enda sättet att hindra dem är att förbjuda vinstdrivna företag att bedriva skattefinansierade välfärdstjänster.
DN:s undersökning bekräftar än en gång att den stora majoriteten i Sverige har rätt: vinstdriven verksamhet har inte in välfärden att göra!

9 juni 2014
Folkkampanjen för Gemensam Välfärd
Nationella samordningsgruppen

Malmö manifesterade för en gemensam välfärd

MALMÖ: Folkkampanjen för gemensam välfärd i Malmö genomförde ett lyckat och välbesökt torgmöte under den landsomfattande aktionsdagen den 10 maj. Mitt bland lördagsflanörer och valstugor på Gustav Adolfs Torg sjöng kören ”Reclaim With Song” ut sitt budskap om att Alliansen måste flytta på sig, och när Gunilla Andersson från Nätverket Gemensam Välfärd började mötet med berättelsen om den kamp för välfärden som nätverket gjort under 10 är så möttes hon av bifall från publiken. Hon sade bland annat:

Varför påstår borgarna att vi inte har råd med välfärden? Det har vi, det har aldrig funnits fler rika. Skatter sänks och det fuskas med skattepengar, storföretagen nolltaxerar och plockar ut vinst till skatteparadis. Vi måste ta makten över våra skattepengar och skriva ett nytt samhällskontrakt där alla medborgare bidrar med skatt, det vill majoriteten. Vi måste demokratisera välfärden inte privatisera den för att uppnå en verklig valfrihet! Plundringen av den gemensamma sektorn har gått så fort att det känns som att leva i ett annat land.

Fortsätt läsa Malmö manifesterade för en gemensam välfärd

Tack till eldsjälarna som skapade Alingsås manifestation!

Tyvärr kom det inte så många som vi hade önskat  trots mycket förberedande, kontakter på arbetsplatser, med föreningar och fack, insändare, artiklar och kontakt med politiker. Det var också mycket arbete med utdelning av flyers och uppsättning av affischer.

Vi är dock väldigt tacksamma för de ca 80 personer som visade sitt stöd. Vädret var perfekt. Bandet “Espoir” (Hopp) med medlemmarna Eduardo, Santana, Peter och Lena medverkade på manifestationen och spelade både före och efter talen. Där var också en ung trubadur vid namn Maya Perry (14 år) som spelade ett stycke av Kansas på gitarr.

Talarna levererade sina tal med känsla och ärlighet. Det vara Rigmor Zakrisson, Patrik Dahlin och Juliana Perry. Vi är säkra på att vi sått några frön iallafall.

Tack för en underbar Manifestation i Göteborg!

Enligt GT var vi närmare 1 000 personer som manifesterade på Gustav Adolfs torg i Göteborg under gårdagen. Solen sken, stämningen var på topp och från scenen levererades starka tal från exempelvis Cecilia Verdinelli, Ove Sernhede och Patrik Ljunggren, ordf. Transport Göteborg. Vidare stod bland andra Vinstfria Orkestern, Mattias Hellberg från Nationalteatern och den fantastiska lärarkvartetten i Åtgärdsprogrammet för musikalisk inramning av programmet.

10 maj lastbil

10 maj nu är det nog

folk

Cecilia Verdinelli:

2014_514Maj

FENS, Feministiskt Nätverk för Sjuksköterskor:

2014_576Maj

2014_512Maj

Via länken till Sveriges Radio nedan kan ni höra hur det lät från torget och också om hur vårdbolaget Attendo med anledning av vår manifestation bjöd in till en ”motaktion” i form av öppet hus på gruppboendet S:t Jörgen i Göteborg. Bilder och rapporter därifrån skvallrar om en inte helt lyckad uppslutning…

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5859070

Att bli omnämnda av Vårdföretagarna ska vi se som en dunk i ryggen. De inser att deras festande för allas våra skattepengar snart är över.

IMG_6491

Vårt svar blir en extra växel!

I kampanjarbetet finns något för alla, från bullbak och banderolltillverkning inför våra utåtriktade aktioner till att debattera vinstfrågan i media. Kom med du också!

Måndagen den 19 maj kommer professor emeritus Töres Theorell från Stressforskningsinstitutet i Stockholm som under många år forskat om arbetsmiljö och hälsa att leda ett samtal om hur arbetsmiljön ser ut för vård- och omsorgspersonal idag.
Tid: 18.00
Plats: Carl Johans Kyrkoplan 1, Majorna (skyltat)

Måndagen den 26 maj har vi ett stormöte där vi pratar om hur vi går vidare nu inför valet och efter. Kom och var med i planeringen!
Tid: 18.30
Plats: Allégården, Södra Allégatan 4

En välfärd utan vinst är möjlig och vi kommer att kämpa hela vägen!

Folkkampanj för Gemensam Välfärd