Folkrörelsen ’Nej till EU’ ansluter till kampanjen

För att stoppa den sociala nedrustningen krävs att Sverige lämnar EU!

– Under mer än tjugo års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis monterats ned. EU:s roll är helt avgörande för denna kontrareformistiska utveckling. Parlament och regeringar på den nationella nivån måste med jämna mellanrum stå till svars inför väljarna. Det kan göra dem till problematiska aktörer i det sociala nedrustningsprojekt som nu pågår i EU. Därför överförs allt mer av den ekonomisk-politiska styrningen till Bryssel, till organ utan oläglig inblandning från folket genom allmänna val. Utvecklingen går därmed i riktning mot ytterligare avdemokratisering i EU, säger Jan-Erik Gustafsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

På Folkrörelsen Nej till EU:s styrelsemöte i Göteborg under lördagen beslutades att organisationen ska ansluta sig till Folkkampanjen för Gemensam Välfärd. Styrelsen antog ett uttalande med rubriken ”För en gemensam välfärd – Sverige ut ur EU!”. ”Folkrörelsen Nej till EU motsätter sig EU:s sociala nedrustningsprojekt och säger nej till fortsatta nedskärningar och privatiseringar samt till vinster i välfärden. För att kunna sätta stopp för avdemokratiseringen, den sociala nedrustningen och växande klass- och inkomstklyftor och istället utveckla den gemensamma välfärden krävs att Sverige frigörs från EU”, heter det i uttalandet.

Nu är vi igång i Göteborg

Den 15 maj höll vi ett första möte för att få igång kampanjen i Göteborg. 19 personer deltog i de livliga diskussionerna på temat ”Vilka vill vi nå och hur?” samt frågan om hur vi ska organisera oss i Göteborg. De flesta var överens om att vi skulle koncentrera oss på att nå ut till människor, fackliga organisationer och ”brukar”organisationer inom offentlig sektor. Arbetsgrupper för vård, skola och högskola bildades, liksom en lokal samordningsgrupp. Det finns en mailadress för den som vill nå oss:  folkkampanj.gbg@gemensamvalfard.se

29 Maj: Planeringsmöte i Malmö

Planeringsmöte för manifestation 21 september

Onsdag den 29 maj, 18.00, Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö

Vi hoppas att din organisation kan skicka representanter till detta första planeringsmöte så vi kan få en gemensam start på arbetet för en gemensam och generell välfärd utan vinst och nedskärningar. Anmäl gärna ert deltagande så att vi kan planera och sända ut handlingar innan mötet.

Mer information: Daniel Sestrajcic på daniel.sestrajcic@vansterpartiet.se eller 0768-51 91 10

15 Maj: Första samtal om folkkampanjen i Göteborg

Vi  bjuder in till ett första samtal om folkkampanjen
Onsdagen den 15:e maj kl 18.30.
Lokal: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B.
Du är välkommen som representant för en fackklubb, förening eller nätverk, eller  som representant för dig själv.
Maila gärna om du tänker komma till mötet till
folkkampanj.gbg@gemensamvalfard.se eller ring Håkan Sundberg 0705-31 51 83
Om du eller din organisation är intresserade men inte har möjlighet att komma den 15:e, skicka ett mail till folkkampanj.gbg@gemensamvalfard se så hör vi av oss.
Nätverket för Gemensam Välfärd i Göteborg
www.gemensamvalfard.se

Rädda HIA-platserna i Malmö

Fem intensivvårdsplatser för hjärtpatienter håller nu på att tas bort från HIA i Malmö. Detta kommer ytterligare att förvärra vårdplatsläget på sjukhuset i Malmö där bristen på platser med övervak redan nu är påtaglig. Det innebär dessutom att personal kommer att försvinna. Detta är ett konkret exempel på hur regionens nedskärningspolitik drabbar personal och patienter, utan att allmänheten informeras om den försämrade tryggheten.

”Det är alltid stor efterfrågan på våra HIA-platser. Det tillhör ovanligheten att det finns många lediga platser hos oss. Under den perioden som det utfördes en beläggningsmätning var det ovanligt lugnt både på avdelningen och det elektiva flödet till kranskärlsröntgen. Är det inte nog med att de som bestämmer styckar sönder och försätter en välfungerande HIA i kaos, så är det under all kritik att personalen har fått så dåligt information som vi har fått. Den klinik som skulle ta över våra platser har fått information långt innan vi fick.” säger en sköterska på HIA som vill vara anonym.

Landsomfattande demonstrationer för välfärden 21 September

Tid och plats på lördag

Stockholm, Medborgarplatsen, kl 13.00
Göteborg, Gustaf Adolfs Torg, kl 14.00
Malmö, Gustaf Adolfs Torg, kl 12.00
Helsingborg, Stadsparken, kl 13.00
Linköping, Trädgårdstorget, kl 14.00
Luleå, utanför Smedjan, kl 13.00
Sundsvall, Vängåvan, kl 12.00
Umeå, Rådhustorget, kl 13.00
Uppsala, Stora Torget, kl 13.00
Västerås, Sigmatorget, kl 13.00

SPRID MANIFESTATIONERNA TILL DINA VÄNNER PÅ FACEBOOK
Stockholm: www.facebook.com/events/474654155945023/
Göteborg: www.facebook.com/events/1397086650510486/
Malmö: www.facebook.com/events/210195809144183/
Helsingborg:www.facebook.com/events/179350622247302/
Luleå: www.facebook.com/events/156603671210299/
Sundsvall: www.facebook.com/events/596257600412526/
Umeå: www.facebook.com/events/553166118073924/
Uppsala: www.facebook.com/events/154687318069880/

 

Folkkampanj för Gemensam Välfärd