Peppen är stor i Umeå

Välfärdskampanjen Umeå har haft sitt andra möte och är nu färdig med grovplaneringen inför manifestationsdagen 21 september. Fler händer och idéer är dock varmt välkomna. Maila umea@valfardskampanjen.se om du vill vara med och hjälpa till. Här finns protokoll från Upptaktsmötet och Planeringsmötet. Nästa möte är den 20 augusti. Till dess kommer kommunikation och planering ske på maillistan. Hör av dig till oss om du vill vara med på den. Ha en fin sommar välfärdskämpar!

Göteborg – inför sommaren

Kampanjarbetet i Göteborg fortsätter under sommaren, om än i lugnare takt, eftersom många är bortresta periodvis.  På mötet den 4:e juni med ett tiotal närvarande diskuterades upplägget inför 21 sept, och vi bestämde att satsa på ett opinions/protestmöte där vi i första hand skulle försöka hitta talare med konkreta erfarenheter av utvecklingen inom de olika välfärdssektorerna. Vi ber därför alla fundera på, och gärna prata med lämpliga personer!  Vi ska också försöka hitta ett dragplåster, t ex någon kändis med bra åsikter i frågan.

Den 21 sept kommer det också att vara en stor cykeldemonstration i stan, och vår ambition är att synka vårt möte med den, men eftersom de råkat ut för problem med ombyggnad av Avenyn och Bältesspännarparken och troligtvis flyttar sin aktivitet till Järntorget, så är tidpunkt och plats en öppen fråga än så länge.

De två ämnesgrupper som bildats, vård- och skolgruppen, ska arbeta en del under sommaren.

Vårdgruppen kommer har ambitionen att träffas inom kort och kontaktperson är Magnus Hessel. Maila honom om du vill vara med magnus.hessel[at]gmail.com

Kontaktperson för skolgruppen är undertecknad hakan[at]sundbergs.net

Kontaktpersoner för samordningsgruppen är Nina Magnusson nina.charlotte.magnusson[at]gmail.com och undertecknad hakan[at]sundbergs.net

Nästa allmänna möte blir den 15:e augusti.

Håkan

Solrosuppropet ansluter till kampanjen

Nu hälsar vi Solrosuppropet välkomna till kampanjen!

SOLROSUPPROPET.SE är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen stammar ur gräsrotsrörelsen Solrosuppropet. Föreningen ska arbeta i enlighet med deras agenda och mål, så länge dessa inte bryter mot svensk lag.

Du kan bli medlem för att stödja föreningens arbete.

Solrosuppropet.ses målsättning är

– att sprida kunskap om samhällets allmänna försäkringar och de lagar som ligger till grund för dem,

– att granska och kritisera hur olika myndigheter tillämpar de lagar som ska styra deras arbete,

– att granska och kritisera regeringens och riksdagens beslut rörande de allmänna försäkringarna.

– att granska och kritisera regeringens, politikernas och enskilda debattörers uttalanden om socialförsäkringarna.

Möte i Umeå på Tisdag

På tisdag, den 25/6, klockan 18.30 ses på på ABF för fortsatta diskussioner och planering av Välfärdskampanjen i Umeå. Bjud in och ta med så många sympatisörer och representanter för olika organisationer som möjligt! Kom ihåg att en inte behöver representera någon organisation för att engagera sig i kampanjen.

Du hittar evenemanget här.

Den lokala gruppen i Umeå har också en egen facebooksida som du kan hitta här.

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila oss på umea@valfardskampanjen.se, du kan också kontakta oss den vägen för att hamna på vår e-postlista där fortlöpande information kommer gå ut angående möte och aktiviteter.

Hoppas vi ses!

Du kan också!

Vill du vara med och bidra till ett bättre och rättvisare samhälle? Då ska du gå med i vårt aktivistnätverk!

Alla kan göra något även om tiden känns knapp, även Du! Du kan hjälpa till med att sprida information på bloggar, facebook och twitter, dela ut flygblad, samla in pengar eller organisera lokala möten. Du kanske har andra idéer och förslag? Bara du sätter gränserna för ditt engagemang.

Börja med att fylla i det här formuläret, så får du tips på regelbunden basis vad du kan göra för att hjälpa till!

Välj ort att aktivera dig i

 

Upptaktsmöte för Välfärdskampanjen i Umeå

Onsdag den 12 juni är det dags för upptaktsmöte för Välfärdskampanjen i Umeå. Vi träffas kl 19, troligen i någon lokal på Folkets Hus. Vi är redan flera organisationer och ett gäng personer som är engagerade. Du själv eller din organisation är också varmt välkomna!

Mer info finns i detta evenemang på facebook: http://www.facebook.com/events/141327952725550/ Anmäl dig gärna till det eller vår mail umea@valfardskampanjen.se så vi har lite koll på hur många som kommer.

Här finns dagordning för mötet: Dagordning upptaktsmöte 130612

Lyckat uppstartsmöte i Malmö

Onsdagen den 29 maj genomfördes ett uppstartsmöte för folkkampanjen i Malmö. Ett 20-tal människor från olika organisationer samlades för att diskutera den politiska plattformen och praktiska förberedelser inför den 21 september. Mötet beslutade att anta plattformen i sin helhet.

 

Det beslutades även om två kommande möten:

PRAKTISKT MÖTE
Söndag 9 juni kl 16-19, preliminärt på Tryckeriet, Rolfsgatan 7b i Malmö (kan ändras, håll utkick på facebookeventet):
http://www.facebook.com/events/384650784972495/

ORDINARIE MÖTE
Tisdag 18 juni kl 18, Vänsterns Hus, Nobelvägen 51 i Malmö
http://www.facebook.com/events/533942546651356/?context=create

 

Väl mött!

Olof Holmgren

0735-819652
olof.holmgren@gmail.com

Folkkampanj för Gemensam Välfärd