Till LO-styrelsen: Kringgå inte LO-kongressens ”non-profit”-beslut!

Till LO-styrelsen: Kringgå inte LO-kongressens ”non-profit”-beslut!

Uttalande i protest mot LO-ledningens förhandlingsinvit om vinster mm till de vinstdrivande välfärdsbolagen, antaget av cirka 80 deltagare på möte med Folkkampanj för Gemensam Välfärd i ABF-huset Stockholm den 21 januari. Mötet beslutade också att genomföra en uppvaktning av LO vid Norra Bantorget den 29 januari kl 17.

LO-styrelsens förhandlingsinvit till Vårdföretagarna för att ”hitta lösningar på vinstfrågan” (som Tobias Baudin, vice ordförande, uttryckte det i DN 20 januari) är ett slag mot LO-kongressens beslut om att fackföreningsrörelsen ska verka för en ”non-profit”-princip i välfärden.
Efter att inviten väckt en storm av kritik på twitter, facebook och i kommentarsfälten på olika debattsidor har bl.a. Kjell Rautio, företrädare för LO-styrelsen, försvarat agerandet med att detta skulle vara i linje med såväl LO-kongressens beslut som med LO:s tradition av att ta samhällsansvar via centraluppgörelser. Men även i förhållande till den utredning som LO-styrelsen gjorde av frågan i januari 2013 – där LO-styrelsen slog fast en ”vidare definition” av begreppet non-profit – är det svårt att tolka inviten som något annat än ett försök att kringgå LO-kongressens majoritetsbeslut.
Att, som Baudin gör i förhållande till riskkapitalkoncernernas intresseorganisation, börja denna invit med att försäkra motparten om att ”[v]i är för vinst i välfärden och att också företagen måste få gå med vinst” och uttrycka förhoppningen om att ”parterna skulle kunna hitta en lösning på vinstfrågan” sänder ut en helt annan signal. Det tyder på att LO-styrelsen redan innan denna förhandling börjat klargjort att man är för en ”less profit”-princip.
Fackföreningsrörelsen och medlemmarna borde inte tillåta LO-styrelsen att oemotsagda uttala sig på det här sättet i medlemmarnas namn. Kampen mot riskkapitalbolagen och andra bolag som bedriver verksamheten i vinstsyfte och deras plundring av vår gemensamma välfärd är av avgörande betydelse för framtiden, och LO:s medlemmar har via kongressbeslutet tydligt angett tonen för den roll fackföreningsrörelsen ska spela. Vi uppmanar därför LO-förbundens medlemmar och särskilt förtroendevalda på alla nivåer att högljutt protestera mot LO-styrelsens agerande.

Stå fast vid LO-kongressens tydliga non profit-linje!

Antaget på möte med Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm den 21 januari
Folkkampanj för Gemensam Välfärd inbjuder nu till en fortsatt och intensifierad kampanj under valåret 2014 för våra nyckelkrav, som vi vet har mycket brett stöd inom fackföreningsrörelsen:
• Nej till vinst i välfärden!
• Stoppa nedskärningarna!
• Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

                                                                                                        Tobias Baudin i DN: ”Vi är för vinster…”100_7131

Läs mer om starka reaktioner i Arbetet!

Göran Greider i Etc: Inga fler gemensamma luncher!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *