OM FOLKKAMPANJEN

Folkkampanj för Gemensam Välfärd är en partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att arbeta till försvar och utveckling av den gemensamma välfärden.

Föreningen leds av en samordningsgrupp, som för närvarande har sitt säte i Göteborg. Lokala grupper finns i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Linköping, Luleå, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Uppsala.

Initiativ till kampanjen togs under vintern 2013 av olika nätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö som alla tidigare varit aktiva i debatten om den gemensamma välfärden. Nu har nätverket vuxit och över 15 olika nätverk och organisationer, lokalt och nationellt, är med i kampanjen.

Folkkampanjen är partipolitiskt oberoende och styrs uteslutande av sina medlemmar. Partier kan – och uppmanas att – stödja kampanjen, genom att skriva under uppropet, uppmana sin medlemmar att delta i kampanjen och genom att politiskt och praktiskt på olika sätt stödja kampanjen.

I lokala demonstrationer mm. uppmanas partier och liknande organisationer att inte profilera sig i allt för hög utsträckning  och komma med alltför många egna banderoller och plakat, utan nöja sig med en relativt enkel och sparsam identifiering.