Jens Stilhoff Sörensen: Ekonomismens envälde

Den moderna välfärdstaten står under ett angrepp som pågått under en dryg tjugoårsperiod. Angreppet tar sig olika uttryck men kommer främst från den ideologi som kallas nyliberalism och dess styrningsfilosofi för den offentliga sektorn som går under namnet New Public Management (NPM). Nyliberalismen skiljer sig markant från den klassiska liberalismen. Den viktigaste skillnaden är att nyliberalismen ser den ’fria’ marknaden som den bästa modellen för alla sociala relationer.

Så inleder Jens Stilhoff Sörensen sin skrift ”Ekonomismens envälde: det nyliberala angreppet på demokratin” som han skrivit för Folkkampanjen.

Läs den här! Sörensen – Ekonomismens envälde

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *