Enkätsvar: Miljöpartiet, Göteborg & VG-regionen

Följande MP-kandidater har svarat JA på frågan om de tänker arbeta mot vinstuttag i välfärden:

Anders Grönberg, Kommunfullmäktigekandidat, Göteborg

David Suomalainen, Riksdagen, Valkrets: Göteborgs kommun

Elisabeth Undén, Kandiderar till Kommunfullmäktige i Göteborg

Emma Nohrén, Riksdags- och landstingskandidat för Bohuslän (Västra Götaland Västra) samt till kommunfullmäktige i Lysekil

Erik Johansson, Politisk sekreterare, Göteborg:
”Min linje är att vinster inte ska kunna lyftas ut från bolag inom välfärden. Jag tycker också att andra organisationer än kommuner/landsting ska kunna driva skolor, äldreboende mm. Då tänker jag främst på sociala sektorn och idéburna företag. En bra lösning vore att använda sig av bolagsformen om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning eller annan liknande lagstiftning. Det hindrar att en verksamhet tar ut stora vinster. Notera dock att det i det fallet går att ta ut en liten utdelning, men den begränsas mycket kraftigt (en maximal utdelning på satsat kapital på 1 % över den vid räkenskapsårets sista dag gällande statslåneräntan). I praktiken kan jag inte se att någon skulle placera pengar i en sådan verksamhet för att tjäna mer pengar på den. Jag ser att vi kan ändra lagstiftningen så att den nuvarande aktiebolagsformen inte tillåts, utan att ovan eller liknande lagstiftning ska gälla inom välfärdssektorn. För mig är det särskilt viktigt att börja implementera det inom skolan.
MP Göteborg har drivit den inriktningen i vårt kommunala arbete men hindras av dagens lagstiftning, så jag är knappast ensam i lokalavdelningen om den linjen.”

Eva Ternegren, Göteborg:
”Hej! Jag tycker frågan är ointressant, det viktiga är vad företagen åstadkommer för den ersättning de får. De får mycket sällan mer än vad motsvarande kommunal verksamhet kostar. Det är inte bättre att pengarna används till kommunal byråkrati eller livstidsanställda kommunalanställda. För övrigt är det mycket större vinster på vuxenblöjor, läkemedel och andra produkter som används i välfärden. Varför är det i så fall acceptabelt?”

Helene Stiernstrand, Kommunfullmäktigekandidat, Göteborg

Helen Persgren, Kommunfullmäktige i Vårgårda samt Regionfullmäktige

Henrik Munck, Göteborgs kommun och Riksdagen

Ingrid Bergman, Kommunfullmäktige, Göteborg:
”Jag kommer att göra vad jag kan för att man inte som enskild person skall kunna ta ut vinst i välfärdsbolag, vinsten skall i så fall investeras i bolaget.”

Jonatan Meyer, Kommun, landsting, riksdag, Göteborg

Lena Klevenås, Kandiderar till kommunfullmäktige i Alingsås och till riksdagen: ”Självklart vill jag aktivt verka för att stoppa vinstutdelning i välfärden. Gör det redan, framför allt inom skolan, där jag påverkade så att kongressbeslutet om valmanifestet blev tydligare o bättre.”

Ronnie Ljungh, Stadssekreterare, Kandiderar till kommunfullmäktige i Göteborg (nr 4)och till riksdagen (nr 7):
”Jag delar synen att skattemedel avsedda för undervisning inte ska gå till vinster i bolag vars syfte är att gå med vinst. Jag hade kunnat acceptera en vinst ifall det var som så att bolagen var så mycket bättre på att bedriva skolverksamhet att de genom sin företagsidé/kompetens skapade ett överskott och bibehöll kvaliten. Men det går inte att se att det är så.
Mycket pekar istället på att överskottet som resulterar i vinst sker genom att skolundervisningen blir sämre, mindre personalintensiv. Kostnader flyttas över till samhället, tex. genom att biblioteken används mycket flitigt, material- och ytkrävande undervisning som hemkunskap, slöjd, teknik och kemi teoretiseras. Till detta har Uppdrag Granskning visat att det åtminstone i vissa fall även förekommer en selektion av elever, utöver den selektion som sker genom lokaliseringen av friskolan och friskolans marknadsföring.
Samtidigt ser jag att många av de åtgärder som vi i miljöpartiet strävar efter, med lokalt självbestämmande, mer ekologiska måltider gärna tillagade lokalt, mer stöd till eleverna i skolan, mindre klasstorlek mm är svårt att genomföra ifall skolan styrs av en bolagsledning var syfte är att gå med vinst.”

Soili Brunberg, Regionfullmäktige, Västra Götaland

Thomas Larsson, Regionfullmäktige, Västra Götaland

Tina Wallenius, Göteborg

Ulf Kamne, Kommunfullmäktige, Göteborg:
”När Miljöpartiet diskuterade den här frågan på sin kongress för tre år sedan var jag en av dem som drev på för att vi ska säga nej till vinstutdelning i välfärden. Nu är det Miljöpartiets politik med den nyanseringen att den som satsar eget kapital ska kunna få tillbaka det men inga vinster ska få tas ut av det som är skattepengar.
I Göteborg har miljöpartiet sagt nej till lagen om valfrihet, LOV, som skulle innebära att kommunen öppnar för privata utförare i hemtjänsten. Det stöder jag men jag skulle helst vilja att vi kunde släppa fram sociala företag (alltså företag utan vinstintressen och med sociala åtaganden) och även personal- och anhörigkooperativ som vill driva skolor, äldreboenden och andra verksamheter på samma sätt som det finns många föräldrakooperativa förskolor.
Annars är reglerna runt vinster i välfärden något som beslutas i riksdagen och inget jag kan påverka som ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige. Vet inte om du frågat även riksdagskandidater men till exempel Valter Mutt, nr 2 på listan, är stark förespråkare för att stoppa vinstutdelning i välfärden.”

Valter Mutt, Riksdagskandidat nr 2, Göteborg

Åsa Lindgren, Regionfullmäktige, Västra Götaland

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Folkkampanj för Gemensam Välfärd