Malmö manifesterade för en gemensam välfärd

MALMÖ: Folkkampanjen för gemensam välfärd i Malmö genomförde ett lyckat och välbesökt torgmöte under den landsomfattande aktionsdagen den 10 maj. Mitt bland lördagsflanörer och valstugor på Gustav Adolfs Torg sjöng kören ”Reclaim With Song” ut sitt budskap om att Alliansen måste flytta på sig, och när Gunilla Andersson från Nätverket Gemensam Välfärd började mötet med berättelsen om den kamp för välfärden som nätverket gjort under 10 är så möttes hon av bifall från publiken. Hon sade bland annat:

Varför påstår borgarna att vi inte har råd med välfärden? Det har vi, det har aldrig funnits fler rika. Skatter sänks och det fuskas med skattepengar, storföretagen nolltaxerar och plockar ut vinst till skatteparadis. Vi måste ta makten över våra skattepengar och skriva ett nytt samhällskontrakt där alla medborgare bidrar med skatt, det vill majoriteten. Vi måste demokratisera välfärden inte privatisera den för att uppnå en verklig valfrihet! Plundringen av den gemensamma sektorn har gått så fort att det känns som att leva i ett annat land.

IMG_6176
Gunilla Andersson

Nedan finns ett sammandrag av talen.

Mats Högelius, präst i svenska kyrkan och föreståndare för diakonimottagningen Ugglan i Lund var inbjuden att tala om nyfattigdomen i Sverige och levererade ett starkt budskap:

Kyrkan har en ökande tillströmning av de som hamnar utanför, av de som drabbas när fattigdomen ökar. Detta beror inte på någon naturlag, det är ett politiskt beslut, Alliansens beslut! Kyrkan har alltid kunnat hjälpa, men får inte bli en ersättning för vårt trygghetssystem genom att vi låter vår offentliga välfärd raseras. Idag har vi ett sjukförsäkringssystem som inte gäller lika länge som sjukdomen. Vi måste återta tryggheten, vi måste rösta tillbaka den gemensamma välfärden!

Mats Högelius
Mats Högelius

Vilmer Andersson som är en av initiativtagarna till ”Kriskommissionen för den skånska sjukvården”, talade därnäst:

Kriskommissionen startade 2012 för att motverka den negativa trend som intensifierats sedan 2008, då ansvariga inte längre lyssnar på vårdpersonalen. För de 32 000 som arbetar i vården har villkoren försämrats. De styrande politkerna borde lyssna på de som arbetar inom vården. Det är viktigt att personalen är delaktiga i de förändringar som ska ske. Mellan 2011-2013 kan 5 dödsfall förklaras genom brist på plats och rätt kompetens. Patient säkerheten är hotad pga brist på resurser och förtroende för det är ekonomin och inte behoven som styr utvecklingen. Vi behöver en värdig vård utan vinst!

Vilmer Andersen

Annika Elmquist och Tekla Lundin informerade om Klimatriksdag 2014 som äger rum i Norrköping mellan 6-8 juni:

Alla som som vill engagera sig, alla som vill förändra, alla vi medborgare här och nu är välkomna! Annika Elmquist som nybliven mormor önskade oss alla en  gemensam välfärd, ett bra liv i framtiden men det är bara möjligt om vi också värnar om klimatet. Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter, detta är vår värdegrund, den som klimatriksdagen bygger på.

Annika Elmqvist, Klimatriksdag 2014
Annika Elmqvist, Klimatriksdag 2014

Malte Lindborg, ordförande i PRO Malmö, fortsatte:

PRO är en politiskt obunden organisation men vi ställer krav på våra politiker: vi kräver ett rättvist skattesystem där inte pensionärer beskattas hårdare än löntagare, något som är unikt för Sverige, vi säger nej till att vinst i vården hamnar i skatteparadis och vi tar avstånd till främlingsfientligheten. Vi uppmanar alla att rösta mot främlingsfientliga partier i EU valet!

Malte Lundborg

Fiona Winders från Makalösa Föräldrar var den sista talaren:

Makalösa Föräldrar är en riksorganisation för ensamstående föräldrar. De är de som drabbats hårdast av nedskärningar i välfärden. Var sjunde ensamstående förälder lever i fattigdom, en av fyra när det gäller ensamstående mödrar! Vi vill vara likställda med de sammanboende och kräver bl.a att försörjningsstödet höjs, senast var 2006 med bara 100 kronor. Bostadsstödet måste höjas, det behövs speciella barnbidrag och barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi behöver en ny regering, som tar FN:s barnkonvention på allvar. Vilmer Andersen

Fiona Winders
Fiona Winders

Sammantaget en lyckad manifestationsdag för den gemensamma välfärden!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *