Debattartikel från Östergötland

Följande debattartikel skrevs av aktiva i Folkkampanjen för Gemensam Välfärd och har skickats till lokala tidningar i Östergötland.

Ett av de krav Folkkampanjen för Gemensam Välfärd har rest är ett stopp av vinsterna i välfärden. Den underförstådda meningen av detta är att verksamheten inte ska ha som mål att skapa överskott av pengar. Helt enkelt att grunden för företagande inte ska gälla i välfärden. En följd av detta blir alltså att avvisa alla ”begränsande” möjligheter, det vill säga att ”företagsmässigt” driva välfärdsverksamheter, bara att man inte tillåter vinstuttag.

Anledningen till detta är perspektivet att välfärden inte är en tjänst eller vara, utan en samhällsnyttighet oberoende av lönsamhetens vara eller inte. Syftet med välfärdens samtliga delar, må det vara skola så väl som försäkringskassa, är inte att tillgodose efterfrågan utan att tillgodose behov, både individens som samhällets.

På den fria marknaden råder valfrihet, inte trygghet. Det är just av den anledningen välfärden skapades från början. Att hävda något annat är historielöshet. Välfärden finns till för att säkra en rätt till trygghet som inte kan ges av dagens ekonomi. Själva poängen är att minska folks utsatthet från marknadskrafterna, att konjunktur och plånbok inte ska få spela roll när man drabbas av den otrygghet som arbetslöshet eller sjukdom innebär.

Med facit i hand från marknadsanpassningar och “nödvändiga” nedskärningar ser vi också vad marknaden gör med vår välfärd. Därför är det viktigt att komma ihåg perspektivet på att välfärden är väsenskilld från marknaden, och heller inte gynnas av att försöka införlivas där i.  När vi från   välfärdsrörelsen  diskuterar hur välfärden ska byggas upp borde all tanke på “företagsmässighet” diskvalificeras då det står i direkt motsats till syftet.

Vi har fortfarande en lagstiftning som ser välfärd som en rättighet, dags att behandla den som en sådan.

Axel Gruvaeus

Ulf Flodin

Roger Jönsson

Anette Forssander

Folkkampanjen för Gemensam välfärd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *