Regeringens ansvar för nedläggning av nattåg.

Debattartikel av Stig Broqvist på Helsingborgs dagblad

Kommentar till insändaren ”Behåll nattågen Skåne-Stockholm!” 4/1 av Lars Thunberg, Magnus Sjödahl och Michael Anefur, alla kd. De vill behålla nattågen mellan Skåne och Stockholm och pekar på flera skäl, både praktiska för resenären och miljöskäl. Det är bara att hålla med, men kd är ju medansvarig. Regeringen där kd ingår har drivit fram ökad privatisering och konkurrens på järnvägen, även om också tidigare regeringar har ansvar för att SJ skulle vara vinstdrivande. 

Jag måste också påpeka att nattågen natten mellan lördag och söndag har varit borta sedan länge. Om man ville vara i Stockholm en heldag lördag eller söndag t.ex. en seminariedag inom ideell föreningsverksamhet, har det försvårats sedan länge.

Om maximal vinst ska vara avgörande, så försvinner nattågen. ”Sådan är kapitalismen” för att citera en känd visa. Visst är det skandal. Om regeringen tar klimatfrågan på allvar, så borde man återförstatliga järnvägen och ge SJ i uppdrag att transportera alla passagerare som vill ta tåg både dag och natt. Staten måste också se till att det blir fast anställd personal i sådan omfattning och med sådana kunskaper, att man kan hålla spåren i gott skick som förr. 

Om det för aktiva i ett parti, som kallar sig kristet, är för svårt att gå emot marknadsekonomi, som också kan kallas Mammondyrkan, när den går på tvärs med klimatmål, så finns en annan möjlighet. Regeringen skulle kunna byta ut SJ:s vd och ge ägardirektiv att behålla nattågstrafiken mellan Skåne och Stockholm. Om nattågstrafiken läggs ner så är regeringen och även kd ansvarig. Glöm inte det på valdagen!

Stig Broqvist
Publicerad i HD

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *