Planerade nedskärningar inom hemvården

Det står i Helsingborgs dagblad 131110 att tuffa sparkrav väntar hemvården i Helsingborg och att en utredning föreslår flera åtgärder med syfte att minska kommunens kostnader.  En rad kostnadseffektiviseringar var nära att genomföras men det hela stoppades av Vice ordförande Ingela Andersson (S) som konstaterade att  utredningen endast fokuserade på kostnader och inte på kvaliteten i Attendos hemvård.

Min uppfattning är att kommunen nu ska se upp till Attendos arbetssätt och ”effektivisera” .  Risken

med denna planerade effektiviseringen kan bli att vårdtagarna inte får tillräcklig med tid och att stressen ökar hos personalen men detta verkar inte vara ett större problem.

Min spontana reaktion är: Har vi fortfarande inte förstått att vi inte kan fortsätta experimentera med vår välfärd? Har vi inte förstått att vi i första hand måste lyssna på de professionella,  de som jobbar på fältet innan vi genomför  förändringar?

Det står  i tertialbokslutet – mål och ekonomi daterad 31 augusti 2013 för Helsingborgs stad att resultatförbättringen är på 191 mnkr och att nämnderna i staden sköter ekonomin.  Ändå måste man fortsätta spara.

I den liberala modellen betraktas verksamheter som inte ger vinster som problem som både staten och kommunerna bör göra sig av med. I det liberala ordförrådet finns det två favoritord: kostnadseffektivisering och valmöjlighet. Vi måste vara vaksamma varje gång vi hör dessa ord i samband med förändringar. Det finns alltför många exempel på dåliga konsekvenserna som drabbar personalen och vårdtagarna när sparivern går över styr.

Vår välfärd är inte till salu!

Claudia Velásquez

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *