Enkätsvar: Vänsterpartiet, Göteborg & Västra Götalandsregionen

Följande V-kandidater har svarat JA på frågan om de tänker arbeta mot vinstuttag i välfärden:

Egon Frid, Vara

Eskil Rönér, Kommunfullmäktige, Ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet

Eva Olofsson, Regionfullmäktigekandidat nr 1, Västra Götalandsregionen

Jessica Wetterling, Riksdag, landstingsfullmäktige samt kommunfullmäktige, Valkrets Västra Götaland västra & Mölndals kommun

Kerstin Wallsby, Kandiderar till Riksdagen, Västra Götalandsregionen, och Uddevalla kommunfullmäktige

Mikael Wallgren, Regionfullmäktigekandidat nr 4, Västra Götalandsregionen:
”Jag lovar att bekämpa vinstdrivande företag i välfärden efter bästa förmåga.”

Patrik Dahlin, Kommunfullmäktige Vårgårda Kommun, Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Åke Nises, Kommunfullmäktigefullmäktige, Mölndals Stad

Folkkampanj för Gemensam Välfärd