Kategoriarkiv: Uppsala

Vi dricker glögg och skriver julkort

Och vi ser tillbaka på ett första verksamhetsår fullt av aktivism och engagemang för en bevarad, gemensam och utvecklad välfärd. Eller inte ens ett år egentligen, om vi ska betänka att de första planeringsmötena ägde rum när det redan var vår. I Uppsala sammanstrålade folk första gången i maj 2013, och en lokalgrupp kunde växa fram av den stora mängd människor som både hjälpa oss att sprida 20 000 flygblad och sedan slöt upp till manifestationen den 21 september.

Nu finns det ett helt gäng Uppsalabor som gett sig tusan på att inte se det som flera generationer byggt upp tillsammans, vittra sönder genom privatiseringar, utförsäljningar och bristande underhåll. Vårt välfärdssystem är en unik satsning i vårt samhälle och mänsklighetens historia. De som är gamla nog vet hur illa ställt det kunde vara innan politiska krafttag togs emot stora klassklyftor och orättvis tillgång till god utbildning, sjukvård, äldrevård, och så vidare. De som är unga nu, får uppleva samma orättvisor återkomma. Men vi sätter ner foten, och vägrar låta detta utveckling fortsätta, och vägrar låta denna fråga få något annat än gigantisk uppmärksamhet under kommande års valrörelse.

Tillsammans är vi starka, och ska utnyttja vår redan etablerade synlighet för att trycka på ännu hårdare. Ett steg i det är att sprida våra egna julkort i helgerna.

 

God jul önskar Folkkampanjen Uppsala.

December: ny struktur och arbetsgrupper efter intresseområden

I december månad har Folkkampanjens lokalgrupp i Uppsala gjort en effektiv omstrukturering. Många av de engagerade och de som dykt upp på informationsmöten har visat ett särskilt intresse för en eller ett fåtal frågor. Som de bryr sig extra mycket om, eller är särskilt upprörda över, beroende på hur man ser det.

Lokalgruppen i Uppsala har därför infört ett par, fasta arbetsgrupper med kontaktpersoner dit man kan vända sig för att arbeta mer specifikt.

Jobbar du inom vården borde du såklart vara med i arbetsgruppen/intresseområdet ”vård”. Är du lärare borde du såklart vara med i arbetsgruppen ”skola”. Grupperna uppmanas starkt att ta egna initiativ och kalla till möten eller bolla idéer på aktiviteter på det vis som passar. Fortfarande äger också stormöten rum, ungefär en gång i månaden där arbetsgrupper och nya ansikten diskuterar och planerar.

Arbetsgrupperna som nu är aktiva är följande:

Skola

Vård

Varieté

Media

Föreläsningar

Arbetslöshet

 

Vänd er till lokalgruppen antingen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/152243991649977/ eller via kontaktformuläret här på webbsidan!

Konstruktivt stormöte i Uppsala

I torsdags den 7 november samlades både nytillkomna och representanter från de olika arbetsgrupperna i Folkkampanjen Uppsala, till stormöte i en av Katedralskolans salar. Lokalen för mötet var passande, när nuvarande vinstjakter i det svenska utbildningsväsendet utmynnar i skandal efter skandal. Mediagruppen talade också om sitt arbete för att lyfta fram hur förhållandena ser ut på lokal nivå i Uppsala. Mötet resulterade även i att en styrelse valdes genom omröstning, för att koordinera arbetet lite mer övergripande och stämma av med olika arbetsgrupper.

Folkkampanjen på Skolmässan i Uppsala

Medlemmar i Folkkampanjen Uppsalas  mediagrupp deltog den 23 oktober på Skolmässan i Uppsala. Där samlades en stor mängd människor i reklammontrar, och bland dem förstås företrädare för riskkapitalbolagsägda friskolekoncerner. Med JB-konkursen och fler missförhållanden färska i minnet delade Folkkampanjen därför ut ett helt eget informationsblad med viktiga och kritiska frågor.

En mängd information från de olika skolorna samlades också in. Här sitter Elin med alla blad eleverna får med sig hem för att välja program och skola. Efteråt tyckte vi att det ändå inte är så mycket nyttig information som hjälper eleverna att välja, trots denna enorma mängd papper.

Planeringsmöte 8 oktober!

Den 21 september var bara början. Efter den mycket välbesökta manifestationen och talen på Stora torget samlades ett gäng av deltagarna på Grand för att planera kommande arbete som en rörelse. Sammanlagt 47 personer var med, och bland dem folk som nästan aldrig förr engagerat sig i något liknande – med kände att något behöver göras. Folk med olika yrken, somliga helt utan, och andra som mådde dåligt över upplevelser som drabbat dem eller deras omgivning.

Den 8 oktober ses vi på nytt, alla som kan, vill och känner samma behov av aktion för att försvara vårt välfärdssamhälle. Lokal är bokad kl 18 hos Kommunal, Bäverns gränd 17 (gamla Posthuset bredvid centralstationen).

Varmt välkomna, och om du inte redan gjort det – gå gärna med i Folkkampanjens lokalgrupp på Facebook!

https://www.facebook.com/groups/152243991649977/

Välfyllt Stora torget på manifestationsdagen!

Den 21 september blev på alla sätt en stor framgång för Folkkampanj för Gemensam Välfärd. I elva städer över landet samlades människor för att protestera och appelltala.

I Uppsala gick våra 500 flygblad med slagord åt snabbt. Åtskilliga hundra människor anslöt sig för att lyssna, ropa, klappa händer och ibland dela med sig av upplevelser och historier från vårt välfärdssystem på dekis. Behrang Miri rappade om utvecklingen, och Format LöstFolk sjöng om arbetslöshet, nedskärningar och bristen på åtgärder från nuvarande regering.

Manifestationen i Uppsala och även i andra städer kunde inte undgå att få betydande uppmärksamhet i lokal och rikstäckande media. Som redan konstaterats på flera håll –  en ny folkrörelse är född.

 

Banderoll, två dussin plakat och jävlaranamma

Uppsala lokalgrupp förbereder sig för fullt inför lördagens stora manifestation! Drygt 20 personer har under kvällen hjälpt till att framställa plakat och material, finslipat detaljer inför musikuppträdandena och sprider de sista affischerna över staden. Av totalt 20 000 flygblad har nästan alla delats ut vid centralstationen, vid Akademiska sjukhuset i ottan, på parkbänkar och i olika stadsdelars postluckor.

Idag kom en debattartikel lokalgruppen skrivit in i Uppsalatidningen, och redan för en vecka sågs vi under Debatt i Arbetarbladet:

http://arbetarbladet.se/torget/debatt/1.6270370-valfardsmanifestation-i-uppsala-21-sep

Fortsatt kampanjarbete i Uppsala – med populärt kaffebord

Kampanjarbetet i Uppsala fortsätter med stor entusiasm, och flygblad i ett femsiffrigt belopp ska ut över hela staden! Lokalgruppen har fått ett flertal intresseanmälningar och pratstunder vid kaffebordet på Stora torget. Det finns en växande frustration i hela samhället, och vi får varje gång ta emot många positiva reaktioner från folk över att kampanjen startat. De stannar upp, läser uppropet mot nedmonteringen av välfärden, och kommer med ett par, tre egna exempel på saker de tycker är helt åt skogen med nuvarande utveckling. Ordet sprids till fler, och vi kommer att bli många som manifesterar för ett annat välfärdssystem den 21 september.

Första flygbladsutdelningen i Uppsala

Lokalgruppen i Uppsala har genomfört en första, och lyckad kampanjlördag. 500 flygblad delades ut till förbipasserande på gågatan i centrum, och detta kommer att bli ett stående inslag varje helg fram till kampanjdagen den 21 september. Däremellan utdelning av material i postluckor, på arbetsplatser, och på fler ställen.

Bland mottagarna fanns det flera som gärna ville stanna en stund och ventilera sina åsikter om vad som hänt med vårt välfärdssystem. Känslorna var desto gladare över att en kampanj till försvar för välfärden nu har fötts, och är aktiv över landet. För att citera en äldre pensionär, som stannade till för en pratstund: ”Nu kör vi!”

Välbesökt upptaktsmöte i Uppsala!

Torsdagen den 15 augusti var det upptaktsmöte även i Uppsala. Representanter från flera fackförbund och gräsrotsrörelser, och förstås även privatpersoner, samlades igen för att planera kampanjen tillsammans. Mötet inleddes med ett tal av Johnny Naderus från SEKO Stockholm, om orimliga konsekvenser i Stockholms tunnelbana och tågtrafik efter privatiseringspolitiken. När vinster och besparingar blir till de enda ledstjärnorna faller hållbarheten mellan stolarna. Sedan planerades själva kampanjarbetet, varenda lördag fram till manifestationsdagen den 21 september har vi bokad plats nere på gågatan i centrum för att dela ut flygblad. Ansvarsuppgifter har delats upp bland tre arbetsgrupper, lokalt kampanjmaterial tas fram. Vi hjälper vinden att vända!

Datumen för kommande kampanjlördagar, då vi delar flygblad i Uppsala centrum, bestämdes till följande:

Lördag 17 aug, Forumtorget kl 13

Lördag 24 aug, Stora torget kl 13

Lördag 31 aug, Stora torget kl 13

Lördag 7 sep, Forumtorget kl 13

Lördag 14 sep, LO-tältet på Kulturnatten (hela dagen)