Kategoriarkiv: Stockholm

Till LO-styrelsen: Kringgå inte LO-kongressens ”non-profit”-beslut!

Till LO-styrelsen: Kringgå inte LO-kongressens ”non-profit”-beslut!

Uttalande i protest mot LO-ledningens förhandlingsinvit om vinster mm till de vinstdrivande välfärdsbolagen, antaget av cirka 80 deltagare på möte med Folkkampanj för Gemensam Välfärd i ABF-huset Stockholm den 21 januari. Mötet beslutade också att genomföra en uppvaktning av LO vid Norra Bantorget den 29 januari kl 17.

LO-styrelsens förhandlingsinvit till Vårdföretagarna för att ”hitta lösningar på vinstfrågan” (som Tobias Baudin, vice ordförande, uttryckte det i DN 20 januari) är ett slag mot LO-kongressens beslut om att fackföreningsrörelsen ska verka för en ”non-profit”-princip i välfärden.
Efter att inviten väckt en storm av kritik på twitter, facebook och i kommentarsfälten på olika debattsidor har bl.a. Kjell Rautio, företrädare för LO-styrelsen, försvarat agerandet med att detta skulle vara i linje med såväl LO-kongressens beslut som med LO:s tradition av att ta samhällsansvar via centraluppgörelser. Men även i förhållande till den utredning som LO-styrelsen gjorde av frågan i januari 2013 – där LO-styrelsen slog fast en ”vidare definition” av begreppet non-profit – är det svårt att tolka inviten som något annat än ett försök att kringgå LO-kongressens majoritetsbeslut.
Att, som Baudin gör i förhållande till riskkapitalkoncernernas intresseorganisation, börja denna invit med att försäkra motparten om att ”[v]i är för vinst i välfärden och att också företagen måste få gå med vinst” och uttrycka förhoppningen om att ”parterna skulle kunna hitta en lösning på vinstfrågan” sänder ut en helt annan signal. Det tyder på att LO-styrelsen redan innan denna förhandling börjat klargjort att man är för en ”less profit”-princip.
Fackföreningsrörelsen och medlemmarna borde inte tillåta LO-styrelsen att oemotsagda uttala sig på det här sättet i medlemmarnas namn. Kampen mot riskkapitalbolagen och andra bolag som bedriver verksamheten i vinstsyfte och deras plundring av vår gemensamma välfärd är av avgörande betydelse för framtiden, och LO:s medlemmar har via kongressbeslutet tydligt angett tonen för den roll fackföreningsrörelsen ska spela. Vi uppmanar därför LO-förbundens medlemmar och särskilt förtroendevalda på alla nivåer att högljutt protestera mot LO-styrelsens agerande.

Stå fast vid LO-kongressens tydliga non profit-linje!

Antaget på möte med Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm den 21 januari
Folkkampanj för Gemensam Välfärd inbjuder nu till en fortsatt och intensifierad kampanj under valåret 2014 för våra nyckelkrav, som vi vet har mycket brett stöd inom fackföreningsrörelsen:
• Nej till vinst i välfärden!
• Stoppa nedskärningarna!
• Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

                                                                                                        Tobias Baudin i DN: ”Vi är för vinster…”100_7131

Läs mer om starka reaktioner i Arbetet!

Göran Greider i Etc: Inga fler gemensamma luncher!

 

Planeringskväll i Stockholm tisdag 21 Januari

Tisdag 21 Januari kl 18.00-20.30
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Program för kvällen

1. Inledning
En snabb tillbakablick men framförallt en spaning mot en spännande framtid

2. Nationell kampanjdag 10 maj
Lördagen den 10 maj kommer vi att arrangera en dag till försvar av den gemensamma välfärden. Det är trångt med datumen under våren och vi har haft svårt att hitta ett bra datum. Valet föll på den 10 maj, vilket bara är en och en halv vecka efter 1 maj och två veckor innan EU-valet. Detta ställer extra högra krav på vår påhittighet och kreativitet för att göra en minnesvärd och roligt evenemang som blir något utöver det vanliga. Kultur, debatter, en tribunal och familjeaktiviteter har varit uppe på tapeten. Vi tror att det är viktigt med ett klockslag och en stor samling och någon form av gemensam aktivitet med alla tusentals som kommer, men att man sedan öppnar upp för mötet mellan människor, det politiska samtalet och kulturen. Diskussionen är öppen.

3. Utfrågning av politiker á la Trondheimsmodellen
Vi anordnar onsdagen den 9 april ett stormöte där rödgröna politiker från S, V och MP inbjuds att som en vägledning för väljarna svara på ett antal centrala nyckelfrågor inför valet som utarbetas av Folkkampanj för Gemensam Välfärd. Frågorna ska gälla om och hur de vill sätta stopp för de vinstdrivande bolagen inom den skattefinansierade välfärden och garantera bästa möjliga upprustad gemensam välfärd med en fördelning åt var och en efter behov från var och en efter förmåga.

4. Återkommande utåtriktade aktiviteter under våren
Det är viktigt att vi håller liv i frågan på gator och torg. Därför föreslår vi återkommande aktiviteter i form av flygbladsutdelningar på 3-4 platser varannan vecka fram till den 10 maj. Nya die-ins? Projektioner m.m.

5. Övriga praktiska frågor
Anmäl gärna i förväg om det är något särskilt du vill ta upp så att vi kan planera kvällen!

5.1 Banderollverkstad
Vi behöver lite nytt kampanjmaterial och därför arrangerar vi en ny banderollverkstad onsdag den 29 januari kl 15

5.2 Välkommen till samordningsgruppen!
Vill du ta steget och engagera dig mer? Vi behöver utvidga samordningsgruppen till minst 15 personer så att vi kan fördela ansvaret mellan oss.

5.3 Skriv en motion till ditt fackförbund eller förening.
Det är viktigt att allt fler ansluter sig till kampanjen. Om du har ett bra förslag på en motion till ditt fackförbund, ta med denna och sprid bland alla andra som kommer.

Försäljningskarusellen

Möte på ABF i Stockholm den 14 januari kl. 18.00 – 20.00 om riskkapitalbolagens fortsatta försäljningar av vårdbolag.

Gemensam Välfärd i Stockholm arrangerar tisdagen den 14 januari för andra året en hearing om de privata vinstintressena i vården. Syftet är att visa hur ”avknoppningar” resulterat i att företag som köpt in sig i vår gemensamma välfärd gör stora vinster när de sedan säljer vidare.

Deltagare är :

Musiktrion Se
Kent Werne, författare
Bengt Berg, poet
Ingegerd Akselsson-le Douaron (mp)
Torun Boucher/Håkan Jörnehed (v)
Anders Ygeman (s)
Moderator: Peter Emsheimer

Hearingen avslutas med att årets Caremapris utdelas. En utmärkelse som Gemensam Välfärd har beslutat att årligen utse så länge som vinstdrivna företag finns i vården.

Tisdag 14 januari kl 18:00-20:00, ABF – huset, Sveavägen 41

Samarrangemang: Gemensam Välfärd i Stockholm & ABF Stockholm

Riskkapitalistsafarins jakt på Capitalus Cleptomanus – från Stureplan till Blasieholmen 20 november

Vid Svampen på Stureplan samlades välfärdsaktivister i alla åldrar, alltifrån upprörda ungdomar till pensionärer, för att manifestera sitt missnöje mot riskkapitalbolagens plundring av vård och skola. Några bar informativa plakat på magen, strålkastare riktade sökarljuset mot Nordic Capitals kontorsfönster ovanför Stureplansgallerian och på banderollerna stod det paroller såsom ”Riskkapitalister tar inga risker gör vinst på skattepengar”, ”Välfärd utan vinst” och liknande.
– Välkommen till en safari genom Sveriges finansiella centrum, till riskkapitalbolag med tentakler till skatteparadis i alla världens hörn, hälsade Arne Johansson från den arrangerande vinstgruppen inom Folkkampanj för Gemensam Välfärd.
Därefter följde kvinnokören ”Trots allt” som redan innan tjuvstartat safarin med att till mångas förtjusning, och utan problem med väktarna eller närvarande poliser, ta ton och sjunga ut budskapet bland de välbärgade shopparna inne i Stureplansgallerian.
Efter kören hölls ett skämtsamt tal på safaritema av historikern Håkan Blomqvist om vilka ofantliga vinster som de exotiska riskkapitalbolagen gör, där de slussar pengarna till olika skatteparadis såsom Jersey, Guernsey och Caymanöarna.
– Vi är på jakt efter några exemplar av Capitalus Cleptomanus – eller Riskkapitalvråken som den vanligen kallas. Här finns ju många underarter, men just här befinner vi oss på häckningsplatsen för brunvråken, Nordic Capitalus. Den liknar Göken genom att den är en så kallas häckningsparasit, började han sin appell.
Så var safarin igång med en i sitt slag helt unik “stadsvandring” mellan några av de största riskkapitalbolagen som har sina kontor i stråket från Stureplan på tröskeln till Östermalm till Strandvägen och Blasieholmen i Stockholms innerstad.

Slaget om vinsten 23 November

Från ord till handling och seger för en gemensam välfärd utan vinstintressen!
Välfärdskampanjen medverkar på Socialistiskt Forum 2013 i Stockholm.

Under året som gått har frågan om vinst i välfärden varit brännhet. LO-kongressen uttalade sig för non-profitprincipen, Kommunals kongress gjorde detsamma, s-kongressen brottades med frågan och utfallet blev omdiskuterat.

Ur ett seminarium på förra årets Socialistiskt Forum föddes Folkkampanj för Gemensam Välfärd genom ett samarbete mellan flera nätverk och proteströrelser. Sedan dess har rörelsen vuxit och den 21 september i år, knappt ett år innan valet, arrangerades manifestationer i tio svenska städer. Vad händer nu under tio månader fram till valet 2014?

Seminariet kommer att diskutera de olika politiska positionerna inom arbetarrörelsen, de rödgröna, borgarna och näringslivet och vad det innebär för framtiden. Vad krävs för att driva månglarna ur templet och vinna striden mot de vinstdrivande bolagen inom välfärden? Hur kan vi bidra till att frågorna om nedskärningar, vinster och utveckling inte sopas under mattan inför valet 2014?

Medverkande: Maria Sundvall, samordningsgruppen Folkkampanj för Gemensam Välfärd, Daniel Suhonen, Katalys och Sanna Tefke, vårdbiträde i privatiserad hemtjänst, mfl.

Läs mer här

Riskkapitalistsafari från Stureplan till Blasieholmen onsdag 20 november

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i Stockholm anordnar en Riskkapitalistsafari med stadsvandring från Stureplan till Blasieholmen. Samling kl 17 vid Svampen på Stureplan, avslut kl 19 på Blasieholmen.
IMG_3827 Fyra riskkapitalbolag som gör sitt bästa för att plundra skattefinansierad vård och skola kommer att exponeras:
– Nordic Capital, vid Stureplan – äger Capio
– IK Investment Partners, Birger Jarlsg 4 – äger Attendo
– Axcel, runt hörnet på Strandvägen – lagt ner JB Education
– EQT, Hovslagarg 3, Blasieholmen – närstående Wallenberg/Investor, äger AcadeMedia

Anmäl gärna ditt deltagande här: https://www.facebook.com/events/538680976215493/

Privatiseringen av hälso- sjukvården i Stockholm

Torsdag 14 november 2013 kl 18.00. ABF-huset, Sveavägen 41

Stockholms läns landsting är, i jämförelse med andra landsting, extremt vad gäller konkurrensutsättning och privatisering av vården. Medan andra landsting köper en tiondel av sin vård från privata vårdgivare är motsvarande siffra för Stockholms läns landsting en tredjedel. Drygt 3 000 företag bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av SLL, på tre år har antalet avtal med privata utförare ökat med 35%. Vårdval etableras på allt fler områden. Den nya strukturplanen för hälso- sjukvården i landstinget kan också bli en hävstång i denna process.

– Hur långt har privatiseringen gått på olika områden? Vilka är konsekvenserna för kvaliteten i vården? För jämlikhet i hälsa och tillgång till vård? För kostnader?
– Vad är perspektivet med en fortsatt alliansmajoritet i SLL? Vad finns kvar om fem år av offentlig driven hälso- sjukvård i landstinget?
– Vad kan göras för att motverka denna kraftiga privatisering av vården?

Håkan Jörnehed, landstingsråd (v)
Dag Larsson, landstingsråd (s)
Helene Öberg, gruppledare (mp)
Gunnar Ågren, Gemensam välfärd

Arrangör: Gemensam Välfärd och ABF Stockholm

Möte i Stockholm, måndag den 14 oktober

Vi har nu satt bollen i rullning och nu gäller det att fortsätta bollandet och motståndet mot nedmonteringen av det som en gång i tiden var en av världens bästa välfärdssystem.

Nästa träff i Stockholm är på ABF-huset, Måndagen den 14 oktober kl 17.30. Mötet inleds med en symbolisk blockad av Praktikertjänst huvudkontor på Adolf Fredriks Kyrkogata 9. 17.30-18.00. Därefter börjar mötet på ABF-huset. (Det är 50 meter mellan dessa platser)

På mötet ska vi  resonera om hur vi fortsätter arbetet tillsammans i Stockholm. Siktet bör vara att regelbundet genomföra utåtriktade aktiviteter för att rikta uppmärksamheten på bevarandet av välfärden och för att dra till oss fler aktivitister och bredda rörelsen inför valet 2014.

Viktigt för vårt framtida arbete är att alla finner någon fråga att arbeta med som han/hon känner särskilt för. Det ryms många välfärdsfrågor under vårt paraply – vad ligger dig varmast om hjärtat?

Inför mötet kan du gärna fundera på vilken/vilka frågor du helst vill arbeta med och om du är något så när klar över vad det är kan du gärna skriva detta i kommentatorsfältet nedan! Då kan vi vara bättre förberedda för mötet och vinna lite tid.

Preliminär dagordning för mötet:

  • 17.30-18.00: blockad av Praktikertjänst huvudkontor på Adolf Fredriks Kyrkogata 9.
  • Kort allmän utvärdering av manifestationerna
  • Föranmäl frågor att arbeta med och försöker göra en grov uppdelning
  • Gruppindelning utifrån intresse med målsättningen att genomföra regelbundna aktioner.

Den 11 december har vi ett nytt stormöte där vi utvärderar höstens arbete och planerar fortsättningen!

Väl mött den 14 oktober och glöm inte att kommentera här nedan vad du vill engagera dig i för frågor framöver!

Varma hälsningar

Samordningsgruppen, Folkkampanjen för gemensam välfärd i Stockholm

Program för Stockholm

Detta händer i Stockholm idag från kl 13.00

( Med reservation för ändringar)

Medborgarplatsen

ELISE BORDERLINE TRIO
· 13.15 Konferencierna (Theo Bodin, läkare, och Linda Tillybs, GS-facket) hälsar välkomna
· 13.25 Gunilla Wettersjö, sjuksköterska
· 13.35 Freddy Grip, lärare
DOGGE DOGGELITO från The Latin Kings
· 13.40 Sanna Tefke, vårdbiträde i hemtjänsten
· 13.45  Olof Buckard, satiriker mm
· 14.00 Kajsa Heinberg, ”Nu bryter vi tystnaden
· 14.05 Alexander Lindholm, SEKO
JAN HAMMARLUND, musiker 
· 14.30  AVMARSCH OCH TÅGANDE TILL MYNTTORGET

I. Allmänna avdelningen för brukare, nätverk, aktionsgrupper
II. Fackliga avdelningen
III. Politiska grupper och partier – ej partifanor

Mynttorget

Trion Brus 
· 16.10  Lina Westerlund, lärarstudent
Fred Lane 
· 16.25 Tami Raquoi från Husby efter kravallerna
· 16.28 Johan Ehrenberg, chefredaktör, etc
· 16.31  Ann-Margareth Livh, oppositionsledare i stadshuset
· 16.34  Daniel Suhonen, chef Katalys
Avslutning

Die-in utanför Södersjukhuset på onsdag

Patienter och personal lägger sig framför Södersjukhuset i protest mot nedskärningarna
Nu på onsdag den 18 september kl 16.00 lägger vi oss ner utanför Södersjukhuset. Vi lägger oss ner i protest mot nedskärningar, privatiseringar, resursbrist, new public managment (NPA), marknadsanpassningar och vinstuttag ur välfärden. Vi är patienter och vårdpersonal. Vi stödjer de läkaruppror, barnmorskeuppror och sjuksköterskeuppror som har påtalat samma sak. Med vår aktion vill vi visa hur stora delar av välfärden är döende. Vi agerar samtidigt som politiska aktivist-vårdgivare: välfärden får inte dö. Alla som håller med uppmanas att samla ihop alla man känner och ses på Södersjukhuset nu på onsdag klockan 16.

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/419825024795183/421232401321112/