Kategoriarkiv: Okategoriserat

Folkrörelsen ’Nej till EU’ ansluter till kampanjen

För att stoppa den sociala nedrustningen krävs att Sverige lämnar EU!

– Under mer än tjugo års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis monterats ned. EU:s roll är helt avgörande för denna kontrareformistiska utveckling. Parlament och regeringar på den nationella nivån måste med jämna mellanrum stå till svars inför väljarna. Det kan göra dem till problematiska aktörer i det sociala nedrustningsprojekt som nu pågår i EU. Därför överförs allt mer av den ekonomisk-politiska styrningen till Bryssel, till organ utan oläglig inblandning från folket genom allmänna val. Utvecklingen går därmed i riktning mot ytterligare avdemokratisering i EU, säger Jan-Erik Gustafsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

På Folkrörelsen Nej till EU:s styrelsemöte i Göteborg under lördagen beslutades att organisationen ska ansluta sig till Folkkampanjen för Gemensam Välfärd. Styrelsen antog ett uttalande med rubriken ”För en gemensam välfärd – Sverige ut ur EU!”. ”Folkrörelsen Nej till EU motsätter sig EU:s sociala nedrustningsprojekt och säger nej till fortsatta nedskärningar och privatiseringar samt till vinster i välfärden. För att kunna sätta stopp för avdemokratiseringen, den sociala nedrustningen och växande klass- och inkomstklyftor och istället utveckla den gemensamma välfärden krävs att Sverige frigörs från EU”, heter det i uttalandet.