Kategoriarkiv: Nationellt

Fackförbundet ST inom universitet och högskolor ansluter!

Styrelsen för avdelningen ST inom universitet och högskolor inom Fackförbundet ST beslöt 20 augusti att ansluta sig till Folkkampanjens upprop och stödja välfärdskampanjen. Avdelningen organiserar ca 10 000 medlemmar inom universitet och högskolor. Avdelningsstyrelsen säger bl.a nej till alliansregeringens förslag att göra om vissa universitet till s.k. högskolestiftelser och anser att universitet och högskolor som statliga myndigheter är en del av den gemensamma välfärden.

Solrosuppropet ansluter till kampanjen

Nu hälsar vi Solrosuppropet välkomna till kampanjen!

SOLROSUPPROPET.SE är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen stammar ur gräsrotsrörelsen Solrosuppropet. Föreningen ska arbeta i enlighet med deras agenda och mål, så länge dessa inte bryter mot svensk lag.

Du kan bli medlem för att stödja föreningens arbete.

Solrosuppropet.ses målsättning är

– att sprida kunskap om samhällets allmänna försäkringar och de lagar som ligger till grund för dem,

– att granska och kritisera hur olika myndigheter tillämpar de lagar som ska styra deras arbete,

– att granska och kritisera regeringens och riksdagens beslut rörande de allmänna försäkringarna.

– att granska och kritisera regeringens, politikernas och enskilda debattörers uttalanden om socialförsäkringarna.

Du kan också!

Vill du vara med och bidra till ett bättre och rättvisare samhälle? Då ska du gå med i vårt aktivistnätverk!

Alla kan göra något även om tiden känns knapp, även Du! Du kan hjälpa till med att sprida information på bloggar, facebook och twitter, dela ut flygblad, samla in pengar eller organisera lokala möten. Du kanske har andra idéer och förslag? Bara du sätter gränserna för ditt engagemang.

Börja med att fylla i det här formuläret, så får du tips på regelbunden basis vad du kan göra för att hjälpa till!

Välj ort att aktivera dig i