Kategoriarkiv: Möte

Politiker mot väggen!

Politiker mot väggen – vinster i välfärden: ja eller nej?

Den 2 april kl 18.00-20.30 anordnas en utfrågning av toppkandidaterna för S, V och Mp till riksdag och landsting  om det som rör välfärdens kärna.

– Skolan
– Vården
– Äldreomsorgen och anställdas villkor
– EU:s roll, kollektivtrafik mm
– Bostäder
– Socialförsäkringarna
– Återta verksamhet i offentlig regi

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sandlersalen

https://www.facebook.com/events/434704966659752/

Arr: Folkkampanj för Gemensam Välfärd och ABF.

Föreläsning och Planeringsmöte i Linköping

Den 12 februari besöktes Linköping av Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, för föreläsning och efterföljande diskussion. Mötet gick under parollen ”Välfärden är Vinsten” och temat för kvällen var om och hur vi bör återerövra välfärden.  Ett femtiotal personer i blandade åldrar dök upp för en trevlig kväll med bildning, fika och intressanta diskussioner.

Daniel inledde med en kort presentation, av Katalys verksamhet och sig själv, för att sedan gå in på hur det politiska läget ser ut idag, hur det blivit som det blivit samt tänkbara strategier för att vrida debatten och samhällsutvecklingen.  Efter föreläsningen diskuterades bland annat välfärdens roll i ett större sammanhang och hur den är en förutsättning för många andra positiva samhällsförändringar. Erfarenheter och reflexioner utbyttes och deltagarna gick därifrån lite klokare och förhoppningsvis lite mer hoppfulla.

Som uppföljning på kvällen och för att planera framtida aktiviteter kallar Välfärdskampanjen till planeringsmöte. Mötet kommer att hållas tisdag, den 18 februari, klockan 18.00 i ABFs lokaler på Badhusgatan i Linköping och som vanligt är alla intresserade och sympatisörer välkomna!

Välfärden är vinsten! – Föreläsning 12/2 i Linköping

Stora bolag tar i allt snabbare takt makten över välfärden. Orsaken är vinsthunger och privatiseringar har gjort den svenska skattefinansierade välfärden till en guldgruva för den som vill tjäna stora pengar. Kan detta stoppas? Hur ska det gå till?

Daniel Suhonen, chef för fackliga idéinstitutet Katalys, socialdemokrat och författare talar om rapporten Välfärden är vinsten (http://katalys.org/rapporter/katalys-no-1) och inleder diskussionen om hur välfärdsfrågan måste bli valrörelsens viktigaste – för ett maktskifte med större ambitioner än att förvalta Reinfeldts Sverige.

Eventet på facebook:  https://www.facebook.com/events/278037445684951/

Försäljningskarusellen

Möte på ABF i Stockholm den 14 januari kl. 18.00 – 20.00 om riskkapitalbolagens fortsatta försäljningar av vårdbolag.

Gemensam Välfärd i Stockholm arrangerar tisdagen den 14 januari för andra året en hearing om de privata vinstintressena i vården. Syftet är att visa hur ”avknoppningar” resulterat i att företag som köpt in sig i vår gemensamma välfärd gör stora vinster när de sedan säljer vidare.

Deltagare är :

Musiktrion Se
Kent Werne, författare
Bengt Berg, poet
Ingegerd Akselsson-le Douaron (mp)
Torun Boucher/Håkan Jörnehed (v)
Anders Ygeman (s)
Moderator: Peter Emsheimer

Hearingen avslutas med att årets Caremapris utdelas. En utmärkelse som Gemensam Välfärd har beslutat att årligen utse så länge som vinstdrivna företag finns i vården.

Tisdag 14 januari kl 18:00-20:00, ABF – huset, Sveavägen 41

Samarrangemang: Gemensam Välfärd i Stockholm & ABF Stockholm

Demonstration med Doroteaupproret

Den 17 november deltog Välfärdskampanjen Umeå i en demonstration med Doroteaupproret. Tillsammans skanderade vi ”Ropen skalla – Lika vård åt alla”. Doroteaupproret är en reaktion på politiska beslut att lägga ned vårdplatserna på sjukstugan i Dorotea samtidigt som ambulansen i Åsele drogs in och flera andra neddragningar gjordes i Västerbottens sjukvård för snart två år sedan. Vi vill att detta ska återställas och att det ska satsas ordentligt på sjukvården i Västerbotten, som för närvarande har stora problem med överbeläggningar och brist på vårdplatser, sjuksköterskor och läkare. Välfärdskampanjen har nästa möte den 4/12 kl 18.30 på ABF. Gör oss sällskap i kampen!

Manifestationen börjar ta form i Umeå

Idag hade Umeå-gruppen möte inför manifestationen den 21 september.

Manifestationsdagen börjar nu ta form på riktigt och det planeras flera tal, olika musikakter, fika, dans m.m.

Innan dess kommer vi finnas på stan för att dela ut flygblad, göra banderoller och ha skrivarstuga.

Till dessa saker vill vi självklart ha din hjälp så kontakta oss på umea@valfardskampanjen.se så får du veta mer!

 

Välbesökt upptaktsmöte i Uppsala!

Torsdagen den 15 augusti var det upptaktsmöte även i Uppsala. Representanter från flera fackförbund och gräsrotsrörelser, och förstås även privatpersoner, samlades igen för att planera kampanjen tillsammans. Mötet inleddes med ett tal av Johnny Naderus från SEKO Stockholm, om orimliga konsekvenser i Stockholms tunnelbana och tågtrafik efter privatiseringspolitiken. När vinster och besparingar blir till de enda ledstjärnorna faller hållbarheten mellan stolarna. Sedan planerades själva kampanjarbetet, varenda lördag fram till manifestationsdagen den 21 september har vi bokad plats nere på gågatan i centrum för att dela ut flygblad. Ansvarsuppgifter har delats upp bland tre arbetsgrupper, lokalt kampanjmaterial tas fram. Vi hjälper vinden att vända!

Datumen för kommande kampanjlördagar, då vi delar flygblad i Uppsala centrum, bestämdes till följande:

Lördag 17 aug, Forumtorget kl 13

Lördag 24 aug, Stora torget kl 13

Lördag 31 aug, Stora torget kl 13

Lördag 7 sep, Forumtorget kl 13

Lördag 14 sep, LO-tältet på Kulturnatten (hela dagen)

Upptaktsmöte i Göteborg

Vi träffas på torsdag 15 aug 18.30 på Mötesplatsen Sa Allégatan 1B. Välkomna.

Förslag till Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare

§3 Rapport från Samordningsgruppen – grovskiss inför manifestationsdagen, m.m.

§4 Finansiering – rapport om läget, nya idéer, utse kontaktansvariga

§5 Tillstånd för manifestationen på Gustav Adolfs torg

Ansvarig: Amanda Hognert

§6 ”Bas-talare”; personer med erfarenheter från vård, skola, omsorg

Under manifestationsdagen är tanken att ha med ett antal personer som själva arbetar inom välfärdssektorerna och som kan berätta om sina erfarenheter ”på golvet”. Följande har tillfrågats: Karin Berg (gymnasielärare), Åsa Hjalmers (gymnasielärare), Lotta Ekebacken (läkare), Cecilia Verdinelli (läkarstudent), Henry Ascher (barnläkare),

Fler förslag?

Hur många ska vi ha? (Talartid; ca 5 minuter var?)

Utse ansvariga för talarna (schemaläggning, kontakt etc.)

§7 Dragplåster/sympatiserande ”kändisar”

Flera potentiella dragplåster har tillfrågats om att vara med och tala på manifestationsdagen. Dessa är: Mia Skäringer, Claes Malmberg, Peter Apelgren, Anna Mannheimer, Karin Mannheimer samt Johannes Anyuru

Fler förslag?

§8 Musikframträdanden

Tillfrågade artister/band är: First aid Kit, Molly på Rymmen, Räfven, Maktskiftet m.fl.

Fler förslag?

§9 Teater/visualisering

Under och/eller inför manifestationsdagen har förslag lagts om att ha någon gatuteater/visualisering med i kampanjprogrammet. Tillfrågade teatersällskap är Quizadillas och Improverket.

Fler förslag?

§10 Flygbladsutdelning/appellmöten

Ett mängd flygblad och annat kampanjmaterial har preliminärbeställts och inför manifestationsdagen bör vi ha ett antal tillfällen för utdelning av detta (ca tre timmar per tillfälle). Ambitionen är att ha ett datum för representanter ur Skolgruppen att stå vid någon/några utvalda skolor, ett motsvarande datum för personer ur Vårdgruppen att stå utanför vårdcentraler/sjukhus samt två-tre ”allmänna” flygbladsdelningar på torg runt om i stan (t.ex. Järntorget, Hjalmar Brantingsplatsen, Frölunda torg, Kortedala torg, Stigbergstorget, Angereds Centrum).

Vilka vill vara med och vilka datum passar?

Utse en sammankallande för respektive flygbladsgrupp

Se exempel på flygblad här: http://valfardskampanjen.se/wp-content/uploads/2013/06/Flygblad_4f%C3%A4rg_v3.pdf

§11 ”PR-boll”

En stor boll (ca 3 meter i diameter) kommer att tillverkas med texten (ungefär) ”Bollen är i rullning – Nu stoppar vi vinsterna!”. Denna är tänkt att användas i PR-syfte för kampanjen och manifestationsdagen. Vid ett eller fler tillfällen är bollen tänkt att rullas genom stan samt kanske utanför skolor, vårdcentraler och sjukhus; detta ihop med utdelning av flygblad. Tillverkningen av bollen kommer att ske i början av september i en lagerlokal på Ringön.

Vilka vill vara med och vilka datum passar för tillverkning och ”rullning”?

Förslag på konstruktion: Håkan Sundberg

Bollansvarig: Nina Magnusson

§12 Affischering

Många fina affischer med information om manifestationsdagen har preliminärbeställts och det behövs folk för att sätta upp dem.

Vilka vill vara med och vilka datum passar?

Utse ev. affischansvarig/a

§13 Intern inspirationsdag/kick off för aktivister i kampanjen

En intern ”pepping-dag” planeras i början av september. Då ses vi som är aktiva i kampanjarbetet för att under en trevlig dag eller kväll inspireras av varandra, ev. lyssna till någon inbjuden talare och lägga de sista pusselbitarna på plats innan manifestationsdagen. Gymnasieläraren Karin Berg har fått frågan om hon skulle vilja komma och visa sin film och tala om den.

Fler förslag på innehåll?

Datum, plats och tid?

Ansvarig: Sebastian Svenberg

§14 Media

Flera tidningar har kontaktats angående möjligheten att få ha med information om kampanjen och manifestationsdagen. En mall har gått ut nationellt till alla kampanjstäder för pressutskick (finns hos Nina Magnusson).

Hur ser läget ut i övrigt?

Utse ev. medieansvarig (Amer Mohammed Ali?)

§15 Övrig informationsspridning + ansvariga:

Hemsidan (Håkan Sundberg): www.valfardskampanjen.se

Facebook (Amanda Hognert):

www.facebook.com/valfardskampanjen

Namninsamlingslistor (?)

Twitter (Utse ansvarig): Hashtag: #välfärdskampanjen

Maillistor (Nina Magnusson)

§16 Övriga frågor

§17 Mötets avslutande