Kategoriarkiv: Malmö

29 Maj: Planeringsmöte i Malmö

Planeringsmöte för manifestation 21 september

Onsdag den 29 maj, 18.00, Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö

Vi hoppas att din organisation kan skicka representanter till detta första planeringsmöte så vi kan få en gemensam start på arbetet för en gemensam och generell välfärd utan vinst och nedskärningar. Anmäl gärna ert deltagande så att vi kan planera och sända ut handlingar innan mötet.

Mer information: Daniel Sestrajcic på daniel.sestrajcic@vansterpartiet.se eller 0768-51 91 10

Rädda HIA-platserna i Malmö

Fem intensivvårdsplatser för hjärtpatienter håller nu på att tas bort från HIA i Malmö. Detta kommer ytterligare att förvärra vårdplatsläget på sjukhuset i Malmö där bristen på platser med övervak redan nu är påtaglig. Det innebär dessutom att personal kommer att försvinna. Detta är ett konkret exempel på hur regionens nedskärningspolitik drabbar personal och patienter, utan att allmänheten informeras om den försämrade tryggheten.

”Det är alltid stor efterfrågan på våra HIA-platser. Det tillhör ovanligheten att det finns många lediga platser hos oss. Under den perioden som det utfördes en beläggningsmätning var det ovanligt lugnt både på avdelningen och det elektiva flödet till kranskärlsröntgen. Är det inte nog med att de som bestämmer styckar sönder och försätter en välfungerande HIA i kaos, så är det under all kritik att personalen har fått så dåligt information som vi har fått. Den klinik som skulle ta över våra platser har fått information långt innan vi fick.” säger en sköterska på HIA som vill vara anonym.