Kategoriarkiv: Linköping

Föreläsning och Planeringsmöte i Linköping

Den 12 februari besöktes Linköping av Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, för föreläsning och efterföljande diskussion. Mötet gick under parollen ”Välfärden är Vinsten” och temat för kvällen var om och hur vi bör återerövra välfärden.  Ett femtiotal personer i blandade åldrar dök upp för en trevlig kväll med bildning, fika och intressanta diskussioner.

Daniel inledde med en kort presentation, av Katalys verksamhet och sig själv, för att sedan gå in på hur det politiska läget ser ut idag, hur det blivit som det blivit samt tänkbara strategier för att vrida debatten och samhällsutvecklingen.  Efter föreläsningen diskuterades bland annat välfärdens roll i ett större sammanhang och hur den är en förutsättning för många andra positiva samhällsförändringar. Erfarenheter och reflexioner utbyttes och deltagarna gick därifrån lite klokare och förhoppningsvis lite mer hoppfulla.

Som uppföljning på kvällen och för att planera framtida aktiviteter kallar Välfärdskampanjen till planeringsmöte. Mötet kommer att hållas tisdag, den 18 februari, klockan 18.00 i ABFs lokaler på Badhusgatan i Linköping och som vanligt är alla intresserade och sympatisörer välkomna!

Välfärden är vinsten! – Föreläsning 12/2 i Linköping

Stora bolag tar i allt snabbare takt makten över välfärden. Orsaken är vinsthunger och privatiseringar har gjort den svenska skattefinansierade välfärden till en guldgruva för den som vill tjäna stora pengar. Kan detta stoppas? Hur ska det gå till?

Daniel Suhonen, chef för fackliga idéinstitutet Katalys, socialdemokrat och författare talar om rapporten Välfärden är vinsten (http://katalys.org/rapporter/katalys-no-1) och inleder diskussionen om hur välfärdsfrågan måste bli valrörelsens viktigaste – för ett maktskifte med större ambitioner än att förvalta Reinfeldts Sverige.

Eventet på facebook:  https://www.facebook.com/events/278037445684951/

Debattartikel från Östergötland

Följande debattartikel skrevs av aktiva i Folkkampanjen för Gemensam Välfärd och har skickats till lokala tidningar i Östergötland.

Ett av de krav Folkkampanjen för Gemensam Välfärd har rest är ett stopp av vinsterna i välfärden. Den underförstådda meningen av detta är att verksamheten inte ska ha som mål att skapa överskott av pengar. Helt enkelt att grunden för företagande inte ska gälla i välfärden. En följd av detta blir alltså att avvisa alla ”begränsande” möjligheter, det vill säga att ”företagsmässigt” driva välfärdsverksamheter, bara att man inte tillåter vinstuttag.

Anledningen till detta är perspektivet att välfärden inte är en tjänst eller vara, utan en samhällsnyttighet oberoende av lönsamhetens vara eller inte. Syftet med välfärdens samtliga delar, må det vara skola så väl som försäkringskassa, är inte att tillgodose efterfrågan utan att tillgodose behov, både individens som samhällets.

På den fria marknaden råder valfrihet, inte trygghet. Det är just av den anledningen välfärden skapades från början. Att hävda något annat är historielöshet. Välfärden finns till för att säkra en rätt till trygghet som inte kan ges av dagens ekonomi. Själva poängen är att minska folks utsatthet från marknadskrafterna, att konjunktur och plånbok inte ska få spela roll när man drabbas av den otrygghet som arbetslöshet eller sjukdom innebär.

Med facit i hand från marknadsanpassningar och “nödvändiga” nedskärningar ser vi också vad marknaden gör med vår välfärd. Därför är det viktigt att komma ihåg perspektivet på att välfärden är väsenskilld från marknaden, och heller inte gynnas av att försöka införlivas där i.  När vi från   välfärdsrörelsen  diskuterar hur välfärden ska byggas upp borde all tanke på “företagsmässighet” diskvalificeras då det står i direkt motsats till syftet.

Vi har fortfarande en lagstiftning som ser välfärd som en rättighet, dags att behandla den som en sådan.

Axel Gruvaeus

Ulf Flodin

Roger Jönsson

Anette Forssander

Folkkampanjen för Gemensam välfärd.

Välfärden är vinsten! – Öppet möte i Linköping

Onsdagen den 20 november bjuder Folkkampanjen för Gemensam Välfärd in till ett öppet möte i Linköping.

Temat för mötet är Välfärden är vinsten, där vi vill bjuda in alla som intresserat sig  för kampanjen som drog igång i och med 21 september och dels diskutera välfärd på ett djupare plan än vad som oftast görs i offentligheten. För även om frågan är en ”het potatis” i dagens politiska debatt och ett konsensus finns att vi fortsättningsvis ska ha en god välfärd är det sällan vi har chans att mötas för att gå på djupet i vad vi egentligen menar. Varför är frågan om vinst i välfärden viktig, vad betyder det att diskutera vinst överhuvudtaget? Går välfärdens ursprungliga syfte ens att kombinera med företagsamhet och balanskrav? Det är några frågor vi hoppas kunna lufta.

 

Gäst på mötet är Daniel Suhonen från den fackliga tankesmedjan Katalys, vilka utgivit en rapport som fått namnge kvällens möte. Utifrån rapporten ”Välfärden är vinsten” kommer Suhonen hålla ett anförande och sedan kommer vi ha en öppen diskussion och frågestund. Förhoppningsvis blir det här en chans att knyta ytterligare kontakter för kampanjen och vill man träffa  oss som redan jobbar med kampanjen i Linköping är det ett bra tillfälle.

Datum: 20/11

Tid: 18:00

Plats: Katedralskolan Linköping (se nedan för kartlänk)

http://kartor.eniro.se/query?what=map&mop=yp&advert_code=15028291