Kategoriarkiv: Helsingborg

Planeringskväll i Helsingborg 14/1 utmynnade i konkreta förslag på aktiviteter.

Vi har haft ett mycket givande planeringsmöte i Helsingborg och fått flera aktivister att engagera sig.  Vi är överens  om att vi behöver vara ute bland människor och berätta om kampanjen för att kunna nå ut.

Kommande aktiviteter:

Lördag 1 mars kl. 11 – 13 på Konsul Olssons plats.

Lördag 5 april kl. 11 – 13 på GA-torg.

Lördag 26 april kl. 11 – 13 på Konsul Olssons plats.

Lördag 3 maj kl. 11 – 13 på GA-torg.

Flygblads utdelning  utanför Lasarettet.

IMG_2364

IMG_2366r

 

IMG_2361

 

 

 

Regeringens ansvar för nedläggning av nattåg.

Debattartikel av Stig Broqvist på Helsingborgs dagblad

Kommentar till insändaren ”Behåll nattågen Skåne-Stockholm!” 4/1 av Lars Thunberg, Magnus Sjödahl och Michael Anefur, alla kd. De vill behålla nattågen mellan Skåne och Stockholm och pekar på flera skäl, både praktiska för resenären och miljöskäl. Det är bara att hålla med, men kd är ju medansvarig. Regeringen där kd ingår har drivit fram ökad privatisering och konkurrens på järnvägen, även om också tidigare regeringar har ansvar för att SJ skulle vara vinstdrivande. 

Jag måste också påpeka att nattågen natten mellan lördag och söndag har varit borta sedan länge. Om man ville vara i Stockholm en heldag lördag eller söndag t.ex. en seminariedag inom ideell föreningsverksamhet, har det försvårats sedan länge.

Om maximal vinst ska vara avgörande, så försvinner nattågen. ”Sådan är kapitalismen” för att citera en känd visa. Visst är det skandal. Om regeringen tar klimatfrågan på allvar, så borde man återförstatliga järnvägen och ge SJ i uppdrag att transportera alla passagerare som vill ta tåg både dag och natt. Staten måste också se till att det blir fast anställd personal i sådan omfattning och med sådana kunskaper, att man kan hålla spåren i gott skick som förr. 

Om det för aktiva i ett parti, som kallar sig kristet, är för svårt att gå emot marknadsekonomi, som också kan kallas Mammondyrkan, när den går på tvärs med klimatmål, så finns en annan möjlighet. Regeringen skulle kunna byta ut SJ:s vd och ge ägardirektiv att behålla nattågstrafiken mellan Skåne och Stockholm. Om nattågstrafiken läggs ner så är regeringen och även kd ansvarig. Glöm inte det på valdagen!

Stig Broqvist
Publicerad i HD

Välkomna till planeringsmöte 19 december.

Planeringsmöte 19 december klockan 17.00 på Furutorpsgatan 71 (Enhetsgruppens lokaler)

Alla aktivister i Helsingborg med omnejd är välkomna att vara med och börja planera nästa manifestation 10 maj 2014.

Du behöver inte tillhöra någon organisation för att vara med, det räcker med ditt engagemang för att rädda välfärden!

Kontakta Claudia Velásquez vid frågor. claudia.c.velasquez@gmail.com

 

Planerade nedskärningar inom hemvården

Det står i Helsingborgs dagblad 131110 att tuffa sparkrav väntar hemvården i Helsingborg och att en utredning föreslår flera åtgärder med syfte att minska kommunens kostnader.  En rad kostnadseffektiviseringar var nära att genomföras men det hela stoppades av Vice ordförande Ingela Andersson (S) som konstaterade att  utredningen endast fokuserade på kostnader och inte på kvaliteten i Attendos hemvård.

Min uppfattning är att kommunen nu ska se upp till Attendos arbetssätt och ”effektivisera” .  Risken

med denna planerade effektiviseringen kan bli att vårdtagarna inte får tillräcklig med tid och att stressen ökar hos personalen men detta verkar inte vara ett större problem.

Min spontana reaktion är: Har vi fortfarande inte förstått att vi inte kan fortsätta experimentera med vår välfärd? Har vi inte förstått att vi i första hand måste lyssna på de professionella,  de som jobbar på fältet innan vi genomför  förändringar?

Det står  i tertialbokslutet – mål och ekonomi daterad 31 augusti 2013 för Helsingborgs stad att resultatförbättringen är på 191 mnkr och att nämnderna i staden sköter ekonomin.  Ändå måste man fortsätta spara.

I den liberala modellen betraktas verksamheter som inte ger vinster som problem som både staten och kommunerna bör göra sig av med. I det liberala ordförrådet finns det två favoritord: kostnadseffektivisering och valmöjlighet. Vi måste vara vaksamma varje gång vi hör dessa ord i samband med förändringar. Det finns alltför många exempel på dåliga konsekvenserna som drabbar personalen och vårdtagarna när sparivern går över styr.

Vår välfärd är inte till salu!

Claudia Velásquez

Det blev en lyckad manifestation i Helsingborg

IMG_1808

Vi har haft en fantastisk eftermiddag och

Vi tackar alla i publiken för en bra respons och hoppas på

att se er igen och att det blir många fler nästa gång.

Det har varit ett gott samarbete med alla organisationer i Helsingborg.

Vi tackar Matilda Magnusson som ställde upp och spelade under manifestationen

samt Bengt Silfverstrand vår huvudtalare.

Klas Wirholm, Vänsterpartiet Helsingborg

 

Klas Wirholm, Vänsterpartiet Helsingborg

Lars Nilsson, Enhetsgruppen
Lars Nilsson, Enhetsgruppen

IMG_1780 IMG_1774

Jesper Bengtsson, Föreningen för Rättvis Välfärd
Jesper Bengtsson, Föreningen för Rättvis Välfärd

IMG_1758

Bengt Silfverstrand, Socialdemokraterna i Höganäs
Bengt Silfverstrand, Socialdemokraterna i Höganäs

IMG_1818 IMG_1809 IMG_1808

Julius Nilsson, Kommunistiska partiet
Julius Nilsson, Kommunistiska partiet

IMG_1798

Abdul Issa, Palestinska Kulturhuset
Abdul Issa, Palestinska Kulturhuset

Stig Broqvist, Miljöförbundet Jordens Vänner

 

Matilda Magnusson
Matilda Magnusson

IMG_1802 IMG_1790 IMG_1789 IMG_1787 IMG_1785 IMG_1784 IMG_1785 IMG_1787 IMG_1789 Stadsparken i Helsingborg

Daniel Mena och Inger Johansson, Vänsterpartiet
Daniel Mena och Inger Johansson, Vänsterpartiet

Lars Nilsson, Enhetsgruppen IMG_1780 IMG_1778 Jesper Bengtsson, Miljöförbundet Jordens Vänner

Helsingborg
Helsingborg

IMG_1758 IMG_1759 IMG_1774 IMG_1776

 

Program för Manifestationen i Helsingborg

I vårt senaste planeringsmöte  12 september sammanställde vi programmet för manifestationen i Helsingborg, Vi har målat banderoller, delat ut flygblad och sätter upp affischer samt sprider information.

PROGRAM

Huvudtalaren Bengt Silfverstrand

Musik:  Matilda Magnusson och  Abu Rashed, palestinsk säckpipeblåsare

Tal  från representanter från olika organisationer

Klas Wirholm (Vänsterpartiet Helsingborg)

Emma Wennerholm (Vänsterpartiet Höganäs)

Jesper Bengtsson (Föreningen för Rättvis Välfärd)

Lars Nilsson (Enhetsgruppen)

Stig Broqvist (Miljöförbundet Jordens Vänner),

Representant  för Kommunistiska partiet eller RKU

Rabi Salem (Palestinska Kulturhuset).

Konferencier: Claudia Velásquez

 

Uppföljningsmöte öppen för alla som deltar i manifestationen

onsdag den 25 september klockan 18.00

Adress: Furutorpsgatan 71, Enhetsgruppens lokaler

helsingborg

 Bilden är ett exempel på tidigare

manifestation i Helsingborg

Solupproret

 Helsingborg

 

Vi är igång i Helsingborg

  1. Opinionsmöte utomhus den 21 september klockan 13.00 på Stadsparken I Helsingborg

Kampanjarbetet fortsätter. Vi har haft tre planeringsmöte och håller på med att sprida information om manifestationen.

Vi välkomnar alla intresserade i Helsingborg och Nordvästra Skåne.

Ta gärna kontakt med oss eller gå in på Facebooks arrangemanget: facebook.com/events/179350622247302/

Arrangörer: Enhetsgruppen, Palestinska kulturhuset, Miljöförbundet Jordens vänner Helsingborg,
Vänsterpartiet Helsingborg och Ung Vänster i Helsingborg

Kontaktpersoner

Stig Broqvist, Miljöförbundet Jordens vänner Helsingborg

stig.broqvist@telia.com

Claudia Velásquez, Vänsterpartiet Helsingborg

claudia247@hotmail.com

Facebook