Kategoriarkiv: Göteborg

TACK för en fantastisk manifestation!

KAMPANJBILD 

Gårdagens manifestation i Göteborg (och i hela landet!) var fantastisk! Stort tack till alla som kom, talade, sjöng, sketchade och fixade inför mötet! Vi var minst 1000 personer på Gustav Adolfs torg och det blev kö till våra kontaktlistor – en underbar känsla! Det som avgör om vi ska kunna vända kursen i välfärden är om vi är tillräckligt många som blir aktiva.

Nu kallar vi till ett första möte 7 oktober för alla dem vi nått med vår kampanjstart. Tillsammans ska vi börja det långsiktiga arbetet med att organisera hela den stora opinion som vill att den gemensamma välfärden ska drivas för människors behov, inte privata vinstintressen.

Via de här länkarna kan ni se och höra några inslag från dagen:

http://www.expressen.se/gt/kampanj-for-valfard-lockade-goteborgare/

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=104

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/manifestation-for-gemensam-valfard

Vi ses den 7 oktober kl. 18 på Statsvetenskapliga Institutionen, Sprängkullsgatan 19, sal B110!

Maila till goteborg@valfardskampanjen.se för att få information om hur Du kan engagera Dig!

Välfärdsbollen tar form

Nu finns det en så gott som färdig välfärdsboll i Göteborg som väntar på att få rulla iväg. Med bollen i rullning stoppar vi vinsterna och nedskärningarna i välfärden. Dagens GP vittnar om vilken viktig valfråga vinster i välfärden kommer att blir. Fler och fler förstår vilka konsekvenserna blir. Tror bestämt att bollen redan rullar…..

Bollbygge i Göteborg
Bollbygge i Göteborg

Manifestationsdagen tar fin form i Göteborg!

poseidon

Upplägget för den 21:e september börjar falla på plats. Claes Malmberg kommer att inleda med ett tal om hur han ser på utvecklingen i välfärden varpå talare från skola, vård och omsorg kommer att avlösa varandra på scenen; sjuksköterskan bakom sjuksköterskeupproret Cie Rosenqvist, boendestödet Emma Öman, läkaren Simon Larsson, skolelevs-föräldern Johannes Lundberg, Annika Theodorsson från Högskolan i Väst, gymnasieläraren Karin Berg samt eventuellt ett par till. Bergs film om nedskärningarna i skolan kan ni se här: http://www.youtube.com/watch?v=eyrLC25zc0c. Som avslutning spelar Göteborgs egen Jens Lekman!

Dessutom kommer vår fina kampanjboll att stå på hedersplats på Gustav Adolfs torg under manifestationen. För som vi vet: Bollen är sannerligen satt i rullning – nu stoppar vi vinsterna!

Vi ses kl. 14 på GA!

Pepp från Götet!

Seminariekväll med Välfärdskampanjen Göteborg!

poseidon

Välkommen till seminariekväll med välfärdskampanjen Göteborg!

Den 9 september kl 19, blir det föreläsning och samtalskväll med Folkkampanjen för gemensam välfärd i Göteborg. Platsen är Hörsal Sappören som är en av universitets lokaler på Sprängkullsgatan 25.

Kvällen kommer att innehålla en föreläsning av Mathias Börjesson om historien kring friskolor i Sverige, kortfilmsvisning av Karin Bergs ”Så drabbar nedskärningarna min elever”, och ett samtal om välfärdsfrågans politiska innehåll och varför en folkkampanj för gemensam välfärd är så viktigt.

Mathias Börjesson bedriver ett forskningsprojekt om Den politiska kampen över de fristående skolornas reglering och några av dess konsekvenser.

Kort sammanfattning av forskningen
Sedan det blev fritt för privata huvudmän att etablera fristående skolor på 1990-talet har de ständigt expanderat och utgör idag en stor del av de offentligt finansierade skolorna. Hur skolsystemet tar form beror allt mer på hur detta regleras av statsmakten. Vilka som driver fristående skolor och hur de gör det är beroende av vilka regleringsvillkor som ställs upp från statsmaktens sida. Därför blir det intressant att studera hur regleringen av de fristående skolorna förändras och den ideologiska kampen kring denna reglering; vilka visioner finns i grunden? Mathias intresserar sig också för hur olika sociala grupper väljer olika skolor, och vad valfrihet och ”marknadisering” av utbildning kan ge få för konsekvenser för lärande och medborgarskap.

Mathias presentation följs av ett samtal om de aktuella exempel vi sett på skolområdet, och hur dessa är ett exempel på i grunden politiskt och ideologiskt drivna beslut och regleringar. I anslutning till det ser vi på Karin Bergs kortfilm ”Så drabbar nedskärningarna min elever” (4:30 min)

Samtal och diskussion: En avslutande del av kvällen kommer bestå av ett samtal om de frågor som vi driver och hur vi egentligen tänker kring det politiska innehållet i en välfärdskampanj, varför vinstdriven välfärd är ett problem och vad för typ av förändring vi önskar. Det blir ett sätt att inspirera varandra och dela med sig av sina tankar om varför en folkkampanj för gemensam välfärd är så viktigt!

Kom med och diskutera du med!

OBS! Torsdagen den 5/9 är det planeringsmöte på Statsvetenskapliga Institutionen, Sprängkullsgatan 19,sal B110. Kom och var med i kampanjarbetet inför den 21 september!

Härlig energi i Göteborg

I torsdags den 15:e var det upptaktsmöte i Göteborg och både uppslutningen och peppen var stor. Planeringsarbetet inför den 21:e september är i full gång; flygbladsgrupper har spikats, härliga artister och bra talare har kontaktats, tillverkning och rullning av en gigantisk PR-boll är på G och en inspirationskväll med föreläsningar och diskussioner planeras till början av september. Nu kör vi!

Viktiga datum:

Nästa allmänna möte: Torsdag 5/9 kl 18.00 på Statsvetenskapliga Institutionen, Sprängkullsgatan 19,sal B110

Inspirationsdag: Måndag 9/9 kl. 19.00, Sprängkullsgatan 17, hörsal Sappören

Datum för flygbladsutdelning, affischering och bollbygge kommer inom kort.

Upptaktsmöte i Göteborg

Vi träffas på torsdag 15 aug 18.30 på Mötesplatsen Sa Allégatan 1B. Välkomna.

Förslag till Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare

§3 Rapport från Samordningsgruppen – grovskiss inför manifestationsdagen, m.m.

§4 Finansiering – rapport om läget, nya idéer, utse kontaktansvariga

§5 Tillstånd för manifestationen på Gustav Adolfs torg

Ansvarig: Amanda Hognert

§6 ”Bas-talare”; personer med erfarenheter från vård, skola, omsorg

Under manifestationsdagen är tanken att ha med ett antal personer som själva arbetar inom välfärdssektorerna och som kan berätta om sina erfarenheter ”på golvet”. Följande har tillfrågats: Karin Berg (gymnasielärare), Åsa Hjalmers (gymnasielärare), Lotta Ekebacken (läkare), Cecilia Verdinelli (läkarstudent), Henry Ascher (barnläkare),

Fler förslag?

Hur många ska vi ha? (Talartid; ca 5 minuter var?)

Utse ansvariga för talarna (schemaläggning, kontakt etc.)

§7 Dragplåster/sympatiserande ”kändisar”

Flera potentiella dragplåster har tillfrågats om att vara med och tala på manifestationsdagen. Dessa är: Mia Skäringer, Claes Malmberg, Peter Apelgren, Anna Mannheimer, Karin Mannheimer samt Johannes Anyuru

Fler förslag?

§8 Musikframträdanden

Tillfrågade artister/band är: First aid Kit, Molly på Rymmen, Räfven, Maktskiftet m.fl.

Fler förslag?

§9 Teater/visualisering

Under och/eller inför manifestationsdagen har förslag lagts om att ha någon gatuteater/visualisering med i kampanjprogrammet. Tillfrågade teatersällskap är Quizadillas och Improverket.

Fler förslag?

§10 Flygbladsutdelning/appellmöten

Ett mängd flygblad och annat kampanjmaterial har preliminärbeställts och inför manifestationsdagen bör vi ha ett antal tillfällen för utdelning av detta (ca tre timmar per tillfälle). Ambitionen är att ha ett datum för representanter ur Skolgruppen att stå vid någon/några utvalda skolor, ett motsvarande datum för personer ur Vårdgruppen att stå utanför vårdcentraler/sjukhus samt två-tre ”allmänna” flygbladsdelningar på torg runt om i stan (t.ex. Järntorget, Hjalmar Brantingsplatsen, Frölunda torg, Kortedala torg, Stigbergstorget, Angereds Centrum).

Vilka vill vara med och vilka datum passar?

Utse en sammankallande för respektive flygbladsgrupp

Se exempel på flygblad här: http://valfardskampanjen.se/wp-content/uploads/2013/06/Flygblad_4f%C3%A4rg_v3.pdf

§11 ”PR-boll”

En stor boll (ca 3 meter i diameter) kommer att tillverkas med texten (ungefär) ”Bollen är i rullning – Nu stoppar vi vinsterna!”. Denna är tänkt att användas i PR-syfte för kampanjen och manifestationsdagen. Vid ett eller fler tillfällen är bollen tänkt att rullas genom stan samt kanske utanför skolor, vårdcentraler och sjukhus; detta ihop med utdelning av flygblad. Tillverkningen av bollen kommer att ske i början av september i en lagerlokal på Ringön.

Vilka vill vara med och vilka datum passar för tillverkning och ”rullning”?

Förslag på konstruktion: Håkan Sundberg

Bollansvarig: Nina Magnusson

§12 Affischering

Många fina affischer med information om manifestationsdagen har preliminärbeställts och det behövs folk för att sätta upp dem.

Vilka vill vara med och vilka datum passar?

Utse ev. affischansvarig/a

§13 Intern inspirationsdag/kick off för aktivister i kampanjen

En intern ”pepping-dag” planeras i början av september. Då ses vi som är aktiva i kampanjarbetet för att under en trevlig dag eller kväll inspireras av varandra, ev. lyssna till någon inbjuden talare och lägga de sista pusselbitarna på plats innan manifestationsdagen. Gymnasieläraren Karin Berg har fått frågan om hon skulle vilja komma och visa sin film och tala om den.

Fler förslag på innehåll?

Datum, plats och tid?

Ansvarig: Sebastian Svenberg

§14 Media

Flera tidningar har kontaktats angående möjligheten att få ha med information om kampanjen och manifestationsdagen. En mall har gått ut nationellt till alla kampanjstäder för pressutskick (finns hos Nina Magnusson).

Hur ser läget ut i övrigt?

Utse ev. medieansvarig (Amer Mohammed Ali?)

§15 Övrig informationsspridning + ansvariga:

Hemsidan (Håkan Sundberg): www.valfardskampanjen.se

Facebook (Amanda Hognert):

www.facebook.com/valfardskampanjen

Namninsamlingslistor (?)

Twitter (Utse ansvarig): Hashtag: #välfärdskampanjen

Maillistor (Nina Magnusson)

§16 Övriga frågor

§17 Mötets avslutande

 

Göteborg – inför sommaren

Kampanjarbetet i Göteborg fortsätter under sommaren, om än i lugnare takt, eftersom många är bortresta periodvis.  På mötet den 4:e juni med ett tiotal närvarande diskuterades upplägget inför 21 sept, och vi bestämde att satsa på ett opinions/protestmöte där vi i första hand skulle försöka hitta talare med konkreta erfarenheter av utvecklingen inom de olika välfärdssektorerna. Vi ber därför alla fundera på, och gärna prata med lämpliga personer!  Vi ska också försöka hitta ett dragplåster, t ex någon kändis med bra åsikter i frågan.

Den 21 sept kommer det också att vara en stor cykeldemonstration i stan, och vår ambition är att synka vårt möte med den, men eftersom de råkat ut för problem med ombyggnad av Avenyn och Bältesspännarparken och troligtvis flyttar sin aktivitet till Järntorget, så är tidpunkt och plats en öppen fråga än så länge.

De två ämnesgrupper som bildats, vård- och skolgruppen, ska arbeta en del under sommaren.

Vårdgruppen kommer har ambitionen att träffas inom kort och kontaktperson är Magnus Hessel. Maila honom om du vill vara med magnus.hessel[at]gmail.com

Kontaktperson för skolgruppen är undertecknad hakan[at]sundbergs.net

Kontaktpersoner för samordningsgruppen är Nina Magnusson nina.charlotte.magnusson[at]gmail.com och undertecknad hakan[at]sundbergs.net

Nästa allmänna möte blir den 15:e augusti.

Håkan

Nu är vi igång i Göteborg

Den 15 maj höll vi ett första möte för att få igång kampanjen i Göteborg. 19 personer deltog i de livliga diskussionerna på temat ”Vilka vill vi nå och hur?” samt frågan om hur vi ska organisera oss i Göteborg. De flesta var överens om att vi skulle koncentrera oss på att nå ut till människor, fackliga organisationer och ”brukar”organisationer inom offentlig sektor. Arbetsgrupper för vård, skola och högskola bildades, liksom en lokal samordningsgrupp. Det finns en mailadress för den som vill nå oss:  folkkampanj.gbg@gemensamvalfard.se

15 Maj: Första samtal om folkkampanjen i Göteborg

Vi  bjuder in till ett första samtal om folkkampanjen
Onsdagen den 15:e maj kl 18.30.
Lokal: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B.
Du är välkommen som representant för en fackklubb, förening eller nätverk, eller  som representant för dig själv.
Maila gärna om du tänker komma till mötet till
folkkampanj.gbg@gemensamvalfard.se eller ring Håkan Sundberg 0705-31 51 83
Om du eller din organisation är intresserade men inte har möjlighet att komma den 15:e, skicka ett mail till folkkampanj.gbg@gemensamvalfard se så hör vi av oss.
Nätverket för Gemensam Välfärd i Göteborg
www.gemensamvalfard.se