Kategoriarkiv: Göteborg

Nu gäller det att ligga på!

Trepartiöverenskommelsen 6 oktober mellan S, MP och V om vinsterna i välfärden representerar, om den förverkligas, ett verkligt framsteg i försvaret av den gemensamma välfärden mot marknadstänkandets och de kommersiella krafternas allt större inflytande. Avskaffande av LOV, kommunal vetorätt mot nya skoletableringar, stopp för gräddfiler i vården, stopp för privatisering av stora sjukhus, meddelarskydd och offentlighetsprincip även i privata välfärdsföretag, alla dessa förslag kommer att förändra maktförhållandena ute i kommuner och landsting. Demokratin stärks, kommersiella krafter försvagas. Och detta alldeles oavsett var frågan om vinstbegränsningar för aktiebolag landar.

Demokratiskt valda församlingar har rätt att debitera skatt, men tanken att de skulle kunna bestämma vad skatterna INTE ska användas till är hårresande menar borgerliga politiker och ledarsidor, Timbro, Svensk Näringsliv, m fl. De har ”förklarat krig” mot överenskommelsen.

Motståndet mot marknadstänkande och vinstuttag inom välfärden finns i breda folklager, i fackliga organisationer och bland medlemmar i alla partier. Opinionsmätningar, liksom en lång serie kongressbeslut före valet visar detta. Men en påtaglig risk nu är att den borgerliga motoffensiven får ledande politiker att fega ur, att börja sväva på målet. Det gäller alltså att hålla uppe mobilisering och opinionsbildning, att bemöta högerns propagandaoffensiv på alla plan. Utifrån den parlamentariska situationen är det viktigt att pressa SDs representanter på frågan: tänker ni stödja en bred folklig opinion eller tänker ni stödja den ekonomiska och politiska maktelit som vill rasera överenskommelsen?

Sammanfattningsvis – vi kan inte slå oss till ro och invänta utredningar och parlamentariska beslut i tro om att segern redan är klar.  Vi måste på fackliga möten, genom egna arrangemang, i media och på gator och torg, fortsätta att aktivt driva våra tre krav och paroller:

Nej till vinst i välfärden! 

Stoppa nedskärningarna! 

Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

(uttalande antaget på mötet 14 okt 2014 i Göteborg)

Uttalande trepartiöverskommelsen som pdf

Nytt stormöte med Folkkampanjen Göteborg!

Trepartiöverenskommelsen om vinsterna i välfärden får ses som en framgång för den folkliga opinionen och även för oss i Folkkampanjen. Men det betyder inte alls att saken är klar, opinionstrycket måste hållas uppe. Detta är en av punkterna som kommer att diskuteras på vårt Stormöte på tisdag den 14 oktober kl. 18.30 på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B.

Mattias Axelsson från Nätverket Pennygångens Framtid kommer också att prata om den framgångsrika strid för rimliga renoveringar som hyresgästerna där fört mot hyresvärden.

Vi planerar också att arrangera en Välfärdsdag i januari 2015, sannolikt på Blå Stället i Angered och om du vill vara med i arrangörsgruppen så är tisdagsmötet rätt tillfälle att anmäla sig eller presentera idéer.

Dessutom kommer vi att sätta igång Skolgruppen och Vård- och omsorgsgruppen igen, så om du är intresserad av att delta i dessa är det bra om du kommer på tisdag.

VÄLKOMMEN!

Samordningsgruppen Göteborg

Tack för en underbar Manifestation i Göteborg!

Enligt GT var vi närmare 1 000 personer som manifesterade på Gustav Adolfs torg i Göteborg under gårdagen. Solen sken, stämningen var på topp och från scenen levererades starka tal från exempelvis Cecilia Verdinelli, Ove Sernhede och Patrik Ljunggren, ordf. Transport Göteborg. Vidare stod bland andra Vinstfria Orkestern, Mattias Hellberg från Nationalteatern och den fantastiska lärarkvartetten i Åtgärdsprogrammet för musikalisk inramning av programmet.

10 maj lastbil

10 maj nu är det nog

folk

Cecilia Verdinelli:

2014_514Maj

FENS, Feministiskt Nätverk för Sjuksköterskor:

2014_576Maj

2014_512Maj

Via länken till Sveriges Radio nedan kan ni höra hur det lät från torget och också om hur vårdbolaget Attendo med anledning av vår manifestation bjöd in till en ”motaktion” i form av öppet hus på gruppboendet S:t Jörgen i Göteborg. Bilder och rapporter därifrån skvallrar om en inte helt lyckad uppslutning…

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5859070

Att bli omnämnda av Vårdföretagarna ska vi se som en dunk i ryggen. De inser att deras festande för allas våra skattepengar snart är över.

IMG_6491

Vårt svar blir en extra växel!

I kampanjarbetet finns något för alla, från bullbak och banderolltillverkning inför våra utåtriktade aktioner till att debattera vinstfrågan i media. Kom med du också!

Måndagen den 19 maj kommer professor emeritus Töres Theorell från Stressforskningsinstitutet i Stockholm som under många år forskat om arbetsmiljö och hälsa att leda ett samtal om hur arbetsmiljön ser ut för vård- och omsorgspersonal idag.
Tid: 18.00
Plats: Carl Johans Kyrkoplan 1, Majorna (skyltat)

Måndagen den 26 maj har vi ett stormöte där vi pratar om hur vi går vidare nu inför valet och efter. Kom och var med i planeringen!
Tid: 18.30
Plats: Allégården, Södra Allégatan 4

En välfärd utan vinst är möjlig och vi kommer att kämpa hela vägen!

Transport avd 3 i Göteborg med Västra Götaland ansluter till kampanjen!

Styrelsen för Svenska Transportarbetarförbundets avdelning 3 i Göteborg och Västra Götaland har  beslutat att stödja Folkkampanj för Gemensam Välfärd.
– Folkkampanjens motstånd mot privatisering och nedmontering av välfärden ligger helt i linje med våra medlemmars intressen, så motiverar Patrik Ljunggren, ordförande i Transports avdelning 3 i
Göteborg, att avdelningen beslutat ställa sig bakom och stödja kampanjen.

Folkkampanj för Gemensam Välfärd bildades förra våren och genomförde 21 september manifestationer i en lång rad städer mot privatisering och nedskärningar i den gemensamma välfärden. Sedan dess har kampanjen byggt sig starkare och kommer att genomföra en ny nationell aktionsdag 10 maj.

– Vi kommer att vara representerade på Folkkampanjens aktionsdag 10 maj på Gustav Adolfs Torg och göra vad vi kan för att sprida budskapet bland våra medlemmar, försäkrar Transports Patrik
Ljunggren.

– Vi är mycket glada för stödet från Transport, säger Lars Henriksson från Folkkampanjens samordningsgrupp i Göteborg. Vi ser fackföreningsrörelsen som en oerhört viktig kraft i försvaret av
välfärden och på många håll i landet är de redan med i kampanjen. Vi hoppas nu att även andra fack sluter upp här i Göteborg.

Dags att sprida ordet!

10 maj närmar sig med stormsteg och det är dags att sprida ordet om vår manifestation till alla som kan tänkas vilja komma!

I Göteborg drar vi nu upp takten på våra flygbladsutdelningar. Varje helg fram till 10 maj kommer vi stå på nedanstående torg och dela ut flygblad. Även vardagseftermiddagar är aktuella!

Frölunda Torg
Angered (Angereds Centrum, Hammarkulletorget)
Hisingen (Hjalmar Brantingsplatsen)
Centrum t.ex. Brunnsparken, Drottningtorget, Kopparmärra
Järntorget
Majorna (Billhälls, Chapmans Torg)
Kortedala (Kortedala Torg)
Mölndal (Mölndals Centrum)

Vill du vara med och dela ut? Kontakta Ingrid på ingrid_ekman@hotmail.com och säg när och var du kan medverka! Vi behöver också ansvariga till varje torg.

Kom igen nu, nu kör vi! Alla behövs!

Upptakt inför 10 maj! Föreläsning och samtal med Sven-Eric Liedman och Maria Sundvall om new public management och hotet mot vår välfärd. Lördag 5 april i Göteborg

Allt fler menar att välfärden i dagens Sverige hotas. Vilka krafter utgör ett hot? Vad innebär vinster i välfärden? Vilken betydelse har New Public Management i sammanhanget? Vad kan vi göra för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden? Om detta samtalar och föreläser Sven-Eric Liedman professor em. idéhistoria och Maria Sundvall läkare och välfärdsaktivist.

Mötet utgör startskottet på våra viktiga kampanjveckor inför den nationella manifestationsdagen 10 maj. Efter föreläsningen blir det planering, flygbladsutdelning, pinsförsäljning och fest!

Lördag 5 april 2014, kl 14.00 Asperö-salen, Folkets Hus Järntorget

Protest mot utförsäljningen av Fässbergs äldreboende i Mölndal, tisdag 25 februari

För någon vecka sedan beslutade Mölndals kommun att Fässbergs äldreboende ska ut på entreprenad. Beslutet togs väldigt snabbt, med minsta möjliga majoritet, och med de mest märkliga argument.

För att visa vårt missnöje och skapa opinion, kommer Välfärdskampanjen Göteborg dela ut flygblad i Mölndal på tisdag den 25 februari. Vi tror att vård- och omsorgsnämnden mycket väl kan ändra sitt beslut om de känner folkopinionen blåsa utanför.

Vi samlas utanför Willys i Mölndals Centrum kl 17.30.

Föreläsning och samtal med Göran Dahlgren 23/2, Göteborg

En majoritet av befolkningen i landet är negativa till kommersialisering och vinstdrivna företag inom vård och omsorg. Både egna erfarenheter och rapporter i media har fått allt fler att bli alltmer skeptiska till det vackra talet om valfrihet, mångfald och konkurrensens välsignelser. Och vi som jobbar inom vården är hjärtligt trötta på köp-och säljsystem, ständiga omorganisationer och betungande rapportsystem.

Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool, f.d. departementsråd och chef för sjukvårdsenheten vid Socialdepartementet, har i ett decennium varnat för marknadstänkande och privatisering inom vården. Mycket av det han varnat för ser vi resultatet av idag. Söndagen den 23 februari kommer han till Göteborg och föreläser på temat Utveckla sjukvården — avveckla marknadsstyrningen! En färdplan.

Efter Göran Dahlgrens inledning finns möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Moderator: Cecilia Verdinelli

Söndag 23/2 13.00-15.00
Viktoriasalen, Linnégatan 21
(Hagabions byggnad, norra ingången vid Oscar)

Fritt inträde

Arrangörer är Folkkampanjen för Gemensam Välfärd samt ABF

Välkommen!

Vi ångar på i Göteborg…

I Göteborg fortsätter kampanjarbetet och planeringen inför manifestationsdagen den 10 maj är i full gång. Den 19:e februari ses vi för ett nytt möte inför den. Under januari var vi åter ute på stadens gator och torg och delade ut mängder av flygblad och vi syntes också under filmfestivalen. Ett strategimöte hålls den 20:e februari där vi ska diskutera hur vi bäst lägger upp kampanjarbetet framöver. Söndagen den 23:e har vi bjudit in forskaren Göran Dahlgren som föreläser om marknadstänkande och privatisering inom vården. Se Kalendern för mer information.

Uttalande från Folkkampanjen Göteborg med anledning av Tobias Baudins (LO) helomvändning i vinstfrågan

Den privatiseringsvåg som dragit fram över Sverige har varit skadlig på många sätt. Den har dränerat välfärden på miljardbelopp som hamnat på privata bankkonton istället för i vård, skola och omsorg. Men lika skadligt har det varit att välfärdssektorn i ökande utsträckning anpassats till marknadstänkande och affärsprinciper.

När LO-kongressen 2012 beslutade att ”verka för att en non-profit-princip ska vara rådande inom vård,skola och omsorg” och att identifiera sektorer som bör undandras marknaden och ställas under demokratisk kontroll var det ett viktigt steg för att organisera den starka men tysta opinionen mot vinst i välfärden, för en solidarisk välfärd. En del av denna organisering har varit Folkkampanj för Gemensam Välfärd som vuxit fram som en folkrörelse för välfärden under 2013. Vi ser oss som en av de organisationer som LO-kongressen beslutade att aktivt bilda allianser med, vilket också skett lokalt, och vi ser LO, den största löntagarorganisationen i landet, som en viktig kraft i försvaret av välfärden.

Därför var det med stor förvåning vi idag (måndagen den 20 januari) läste LO:s vice-ordförande Tobias Baudins utspel: ”Vi är för vinst i välfärden och att också företagen måste få gå med vinst.”
Detta gå helt på tvärs med LO-kongressens beslut och en stor opinion bland LO:s medlemmar. Vi hoppas att detta är ett felsteg av en enskild person och att LO:s övriga styrelse snarast kommer med ett tillrättaläggande och förklarar att man står fast vid kongressbeslutet.

Vi uppmanar också alla de kongressdelegater som röstade igenom beslutet liksom de förbund och medlemmar de representerade att säga ifrån med kraft och visa att de står fast vid kongressens krav. Vi hälsar dem också välkomna i ett fortsatt bygge av allianser för försvaret av den gemensamma välfärden.

Göteborg 20 januari 2014
Uttalandet antogs enhälligt av stormötet, Folkkampanj för gemensam välfärd, Göteborg

Stormöte för Folkkampanjen Göteborg 20 januari (OBS! Nytt datum)

Måndagen den 20:e januari (inte den 22:e som var preliminärt datum) kl 18.00 blir det stormöte för Folkkampanjen Göteborg. Vi ses på Södra Allégatan 1B.

Mötet kommer att inledas med en kort ”föreläsning” om non profit-företag. Därefter ges rapporter om de olika arbetsgruppernas aktiviteter och planer samt om det nationella kampanjarbetet. Vidare blir det en utvärderingsdiskussion om vårt arbetssätt, våra prioriteringar och vår organisering och så ska vi också välja en ny samordningsgrupp.

Välkomna!

För arbetsgruppernas mötesdatum samt information om kommande event, se Kalender.