Kategoriarkiv: Enkät

Ta ställning till vinst i välfärden!

Till dig som kandiderar i kommun-, landstings- och riksdagsvalet 2014.
(Om du vill hämta nedanstående text som pdf kan du göra det här: Välfärdsenkäten.)

Enligt en undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs universitet (april 2014) vill 69 procent av landets medborgare stoppa vinst i välfärden. Mer än hälften av sympatisörerna till varje riksdagsparti anser att vinstutdelning inte ska tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.

Inför valet den 14 september vill vi i Folkkampanjen för Gemensam Välfärd veta vilka kandidater som representerar folkflertalet i denna fråga. 

Alltså: Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?*

Skicka ditt svar (JA eller NEJ) till: enkat@valfardskampanjen.se  Uppge ditt namn, parti och vad du kandiderar till.
På www.valfardskampanjen.se kommer vi att publicera svaren och uppmana väljarna att kryssa de politiker som svarat JA.
Bästa hälsningar,

Folkkampanj för Gemensam Välfärd

*Med stopp för vinst i välfärden menar vi att privatägda företag med vinstsyfte inte får ha ägar- och driftsansvar för grundläggande välfärdsverksamheter som skolor, förskolor, vårdkliniker, vårdcentraler, äldreboende osv. Det innebär inte att dessa verksamheter är förhindrade att utnyttja sådana företag för underordnade tjänster som byggnadsverksamhet, transporter eller matlagning.

 

PS. På SVT Opinion 12/8 ger företrädare för Folkkampanjen sin syn på frågan och bakgrunden till att vi menar att kandidaterna i höstens val ska deklararera sin personliga ståndpunkt.