Kategoriarkiv: Debatt

Sex timmars arbetsdag – hot eller möjlighet för en hållbar välfärd?

Debatten om sex timmars arbetsdag engagerar, och från oväntade håll hörs både positiva och negativa röster.

Har vi råd att låta folket arbeta mindre – och vad blir konsekvenserna? Lyckligare människor eller ett överbelastat välfärdssystem?

Välkomna till en paneldebatt där olika sidor får komma till tals!

Tisdag, 8/11, kl 18.30
Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B
Göteborg

Medverkande:
Jennie Anttila, undersköterska på Svartedalens äldreboende, som har sex timmars arbetsdag
Helen Ericsson, undersköterska, förtroendevald för Kommunals sektor Västra Hisingen
Anders Nilsson, redaktör för Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg
Daniel Bernmar, kommunalråd (V) i Göteborg med ansvar för äldreomsorgen

 
PS. Vill du hjälpa till att dela ut flygblad och affischera inför paneldebatten? Ladda ner material här!

Börsrally för bilprovningen – står kunderna dyrt på sikt

Det har framkommit vid samtal med nyetablerade besiktningsföretag att om inte prisbilden kommer att förändras till fördel för besiktningsföretagen kommer det inte finnas kostnadstäckning för att överleva som företag.

Citatet kommer från Transportstyrelsens rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2012. Samma rapport säger att priserna marginellt har ökat för storstäderna och att målen med avregleringen av monopolet delvis inte har uppnåtts. I ett annat PM från Transportstyrelsen 2009 siar man faktiskt om att priserna kommer att bli lägre i storstäderna och högre på landsbygden. Som det verkar nu så kommer priset för att besiktiga din bil bli dyrare i storstäderna och vi frågar oss vad som egentligen har blivit bättre? Tillgänglighet till att få en besiktningstid? Svaret är att det i storstäderna verkar som att tillgängligheten har ökat marginellt, men var det verkligen ett problem innan avregleringen?

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd är partipolitiskt oberoende och styrs uteslutande av sina medlemmar. Vi tycker inte att vinster ska tas ut på verksamheter som ligger inom välfärdssektorn. En viktig fråga som kommer upp när vi läser det inledande citatet är var företagens minimikrav för  överlevnad egentligen ligger? Är det att gå med vinst med 1 miljon om året? Vi vet inte men vi är övertygade om att det är vinst som gäller för att ett företag ska “överleva” annars så finns det inget intresse i verksamheten.

Det är livsviktigt att det rullar säkra bilar på våra vägar. Vi vill veta att bilen som vi och andra färdas i inte går sönder och riskerar människoliv. Det är av största vikt att en funktion som bilbesiktning fungerar väl i ett samhälle mer eller mindre uppbyggt på bilism. Enligt bilprovningens egna ”Nöjd kund index” 2009 så fick bilprovningen 4,3 av 5 möjliga vilket tyder på att det inte fanns några större klagomål på bilprovningens verksamhet. Vi fick t.ex. en påminnelse när vi skulle besiktiga bilen vilket är en funktion som har försvunnit. Vi tycker inte att det är rimligt att en del av företagen som etablerat sig på den något osäkra bilbesiktningsmarknaden använder sig av ett undermåligt webbaserat rapportsystem som från första början inte ens var tänkt att användas som ett rapportsystem. Det står att läsa i Transportstyrelsens rapport att de har förstått att systemet inte fungerar tillfredsställande men att företagen antagligen inte kommer ha råd att utveckla ett eget system. Därför tänker sig Transportstyrelsen att de ska utveckla systemet åt företagen så att alla kan konkurrera på lika villkor. Naturligtvis så gör Transportstyrelsen det utifrån att de behöver ha koll på alla bilar som besiktigas och vill säkerställa att de får den information som de tycker sig behöva. Att Transportstyrelsen bekostar en utveckling av datasystemet är rimligt men också en kostnad som skattebetalare står för. Detta kommer sedan ett eller flera företag utnyttja vilket kommer att leda till att företagen lättare går med vinst.

I Finland avreglerades det statliga monopolet 1994 och det råder en överetablering på marknaden enligt finska trafiksäkerhetsverket. Snittpriset för en finsk periodisk besiktning av en personbil inklusive miljökontroll ligger på ca 82 Euro vilket ska jämföras med Sveriges idag ca 36 Euro (ca 320 kr). Enligt Folkkampanjen för Gemensam Välfärd finns inga indikationer på att Sverige skulle gå en annan framtid till mötes än en överetablering av besiktningsstationer och ett pris som antagligen kommer att öka och till slut vara orimligt högt. Bilbeskting är inte en tjänst utan en säkerhetsfunktion, och ett måste enligt lagen. Att försöka skapa vinster på måstefunktioner i samhället tycker vi är fel.

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd anser att viktiga funktioner i samhället som t.ex. bilbesiktning, sjukvård och skola inte ska bedrivas i vinstintresse. Dels utifrån en säkerhetsaspekt och dels utifrån att alla vinster som kan plockas ut ifrån välfärdsföretagande ska tillbaka till folket som betalar skatt för att ge dem det absolut bästa. Det finns alltid utvecklingsmöjligheter, viktiga samhällsinstitutioner som behöver tillskott av pengar.

Regeringens avmonopolisering av bilbesiktning leder till ökade problem och i dagsläget ser det ut som att besiktningarna kommer att bli dyrare, sämre och osäkrare. Vi vill ha en gemensam välfärd, inte en välfärd som ger vinst till ett fåtal. Vi har fått nog av att riskkapitalister profiterar på verksamheter som medborgarna inte kan välja att avstå från.  Opus Group AB är en av de största privata aktörerna just nu på bilbesiktningsmarknaden. Enligt Nordnet.se har värdet på deras aktie stigit med 460 procent under de senaste tolv månaderna. Sett över tre år har aktien ökat med 2356,14 procent.