Alla inlägg av Nina Magnusson

Flera nya möten i Göteborg! Se vad som är på gång och kom med!

IMG_6503

Kampanjarbetet är i full gång i Göteborg! I Vårdgruppen läser och diskuterar man bl.a. Maciej Zarembas DN-artiklar, i Skolgruppen tittar man på SVT:s dokumentär ”Skolfesten”, läser och diskuterar Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” och skriver insändare om skolfrågan. I Manifestationsgruppen finns grupper redo att ta sig ut på gator och torg minst en dag i månaden nu framöver med nytryckta flygblad och snygga pins/knappar. Vidare har en grupp bildats som vill skriva välfärdstexter till våra mest kända julsånger och med dem ordna ett välfärds-luciatåg i december i t.ex. Nordstan. Det pratas också om att göra julkort med kampanjens paroller och upprop, ett intervjumaraton i någon form med aktivister och människor som har erfarenheter av nedskärningarna och utvecklingen inom välfärdssektorerna samt utställningar av olika slag. Dessutom spånas det på idéer inför nästa stora nationella manifestationsdag den 17:e maj. Blir det en artistgala? Politikerutfrågning? Teater? Kom och bidra med dina förslag!

FOLKBILDNINGSGRUPPEN sammanträder ikväll den 29/10 kl. 18.30 på Södra Allégatan 1B. Man kommer då prata om hur vi bäst kan sprida kunskap om den utveckling som vi ser, både bland oss aktivister i kampanjen och till våra medmänniskor.

Kommande möten är:

VÅRDGRUPPEN
Onsdag 30/10 kl. 18.30 Södra Allégatan 1B

FLYGBLADSUTDELNINGAR
Lördag 9/11 på Järntorget, Chapmans torg, Hjalmar Brantingsplatsen, i Brunnsparken och i Kungälv.
Separat utskick kommer inom kort. Ungefärlig tid: 11-13 eller 12-14

SKOLGRUPPEN
Onsdag 13/11 kl. 18.30 Södra Allégatan 1B

STORMÖTE
Torsdag 14/11 kl. 18.00 Plats meddelas senare

MANIFESTATIONSGRUPPEN
Tisdag 19/11 kl. 18.30 Södra Allégatan 1B

Full fart i Göteborg! Mötesdatum m.m.

Efter gårdagens mycket lyckade första höstmöte med Folkkampanjen i Göteborg dit ca 70 nya aktivister kom, drar höstens kampanjarbete nu igång. Här nedan listas kommande möten:

GYMNASIEDAGARNA
Kampanjarbetare som är intresserade av och vill jobba med skolfrågor samlas för att dela ut flygblad under Gymnasiedagarna.
Onsdag den 9/10 och torsdag 10/10 på Svenska Mässan kl. 17. OBS! Ingång mittemot Liseberg, inte vid Korsvägen.

Flygbladet som vi delar ut kan du tanka ner här utbildning flygblad_slutv

VÅRDGRUPPEN OBS! Ny tid.
Denna områdesgrupp formeras kring intresset för vård- och omsorgsfrågor. Man kommer bl.a. diskutera huruvida det verkar finnas tillräckligt med aktiva för att dela gruppen i t.ex. en sjukvårds-, en socialt arbete- och en omsorgsgrupp. Detta måste dock ställas i relation till hur det ser ut i de generella arbetsgrupperna.
Torsdag 17/10 kl. 19.00 på Södra Allégatan 1 B

SKOLGRUPPEN
Denna områdesgrupp samlas kring intresset för skolfrågor. I skolgruppen ingår även barnomsorg.
Onsdag 23/10 kl. 18.30 på Södra Allégatan 1 B.

MANIFESTATIONSGRUPPEN
I denna arbetsgrupp kommer utåtriktade aktioner att diskuteras och planeras.
Torsdag 24/10 kl. 18.30 på Södra Allégatan 1 B.

FOLKBILDNINGSRGRUPPEN
I denna arbetsgrupp kommer man att diskutera kampanjens arbete med informationsspridning och fortbildning. Till detta möte bör även personer som är speciellt intresserade av frågor som rör bostad och infrastruktur komma. Man får då se om det finns täckning för att starta egna områdesgrupper för dessa. En sådan delning måste dock ställas i relation till hur det ser ut i övriga grupper.
Tisdag 29/10 kl. 18.30 på Södra Allégatan 1 B.

Man kan självklart gå på flera möten och vara med i flera grupper samtidigt! Ingen föranmälan krävs.

Vid frågor maila till goteborg@valfardskampanjen.se

Vi ses!

Bollen är i rullning – en kort historia

Även om det i våra tider kan vara lätt att tro att politiskt arbete uteslutande kan göras bakom ett tangentbord borde det (om inte annat!) efter arbetet med den berömda Välfärdsbollen stå klart att så inte är fallet. Åtminstone 40 personer har varit involverade i byggandet, fraktandet och förvarandet av den, och den 21:e september hade vi följe med den under hela manifestationen.

Nu, såhär en och en halv vecka senare, är vi nog flera som faktiskt upptäckt att vi är mer fästa vid den än vad vi hade kunnat föreställa oss. Bollen vilar nu på hemlig plats på Hisingen, och i väntan på att få se den på gatorna igen får vi hålla oss till tåls med ett gäng bilder – från vaggan in i hetluften…

DSC_1354

Arbetsgrupp 1 samlas för bygget av stommen

DSC_5342

Bollens första hem

DSC_5350

DSC_5398

DSC_5356

Samtidigt på övervåningen

DSC_5357

DSC_5361

DSC_5406

DSC_5436

DSC_5434

DSC_5410

DSC_5447

Konstnärliga poänger till fotografen

DSC_5463

DSC_5451

DSC_5519

Bollen flyttar ut i det gröna

DSC_5474

DSC_5497

Arbetsgrupp 2 tar vid

DSC_5486

Spänningen stiger – hur ska detta sluta?

DSC_5492

DSC_5502

DSC_5539

bild (2)

Nattskift – arbetsgrupp 3 tar över

DSC_1369

21/9 – Transport

DSC_1377

DSC_1380

DSC_1382

DSC_5546

Mellanlandning i Brunnsparken

DSC_5549

DSC_1385

Medelklassupproret sjunger med bollen

DSC_5560

Bollen bärs fram

DSC_1391

Hedersplats vid scenen på Gustav Adolfs torg

DSC_5575

DSC_5576

DSC_5584

DSC_5587

Bejublade Skådespelare mot vinster i välfärden framför sketchen ”Vinn din Välfärd”

DSC_5590

DSC_1398

5 minuter innan Jens Lekmans framträdande tog bensinen till elaggregatet slut. En räddare i nöden slängde sig på cykel till närmaste mack – situationen klarades upp innan backup-batteriet laddades ur.

TACK alla som är med och sätter bollen i rullning. Vi ses den 7:e!

TACK för en fantastisk manifestation!

KAMPANJBILD 

Gårdagens manifestation i Göteborg (och i hela landet!) var fantastisk! Stort tack till alla som kom, talade, sjöng, sketchade och fixade inför mötet! Vi var minst 1000 personer på Gustav Adolfs torg och det blev kö till våra kontaktlistor – en underbar känsla! Det som avgör om vi ska kunna vända kursen i välfärden är om vi är tillräckligt många som blir aktiva.

Nu kallar vi till ett första möte 7 oktober för alla dem vi nått med vår kampanjstart. Tillsammans ska vi börja det långsiktiga arbetet med att organisera hela den stora opinion som vill att den gemensamma välfärden ska drivas för människors behov, inte privata vinstintressen.

Via de här länkarna kan ni se och höra några inslag från dagen:

http://www.expressen.se/gt/kampanj-for-valfard-lockade-goteborgare/

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=104

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/manifestation-for-gemensam-valfard

Vi ses den 7 oktober kl. 18 på Statsvetenskapliga Institutionen, Sprängkullsgatan 19, sal B110!

Maila till goteborg@valfardskampanjen.se för att få information om hur Du kan engagera Dig!

Manifestationsdagen tar fin form i Göteborg!

poseidon

Upplägget för den 21:e september börjar falla på plats. Claes Malmberg kommer att inleda med ett tal om hur han ser på utvecklingen i välfärden varpå talare från skola, vård och omsorg kommer att avlösa varandra på scenen; sjuksköterskan bakom sjuksköterskeupproret Cie Rosenqvist, boendestödet Emma Öman, läkaren Simon Larsson, skolelevs-föräldern Johannes Lundberg, Annika Theodorsson från Högskolan i Väst, gymnasieläraren Karin Berg samt eventuellt ett par till. Bergs film om nedskärningarna i skolan kan ni se här: http://www.youtube.com/watch?v=eyrLC25zc0c. Som avslutning spelar Göteborgs egen Jens Lekman!

Dessutom kommer vår fina kampanjboll att stå på hedersplats på Gustav Adolfs torg under manifestationen. För som vi vet: Bollen är sannerligen satt i rullning – nu stoppar vi vinsterna!

Vi ses kl. 14 på GA!

Pepp från Götet!

Seminariekväll med Välfärdskampanjen Göteborg!

poseidon

Välkommen till seminariekväll med välfärdskampanjen Göteborg!

Den 9 september kl 19, blir det föreläsning och samtalskväll med Folkkampanjen för gemensam välfärd i Göteborg. Platsen är Hörsal Sappören som är en av universitets lokaler på Sprängkullsgatan 25.

Kvällen kommer att innehålla en föreläsning av Mathias Börjesson om historien kring friskolor i Sverige, kortfilmsvisning av Karin Bergs ”Så drabbar nedskärningarna min elever”, och ett samtal om välfärdsfrågans politiska innehåll och varför en folkkampanj för gemensam välfärd är så viktigt.

Mathias Börjesson bedriver ett forskningsprojekt om Den politiska kampen över de fristående skolornas reglering och några av dess konsekvenser.

Kort sammanfattning av forskningen
Sedan det blev fritt för privata huvudmän att etablera fristående skolor på 1990-talet har de ständigt expanderat och utgör idag en stor del av de offentligt finansierade skolorna. Hur skolsystemet tar form beror allt mer på hur detta regleras av statsmakten. Vilka som driver fristående skolor och hur de gör det är beroende av vilka regleringsvillkor som ställs upp från statsmaktens sida. Därför blir det intressant att studera hur regleringen av de fristående skolorna förändras och den ideologiska kampen kring denna reglering; vilka visioner finns i grunden? Mathias intresserar sig också för hur olika sociala grupper väljer olika skolor, och vad valfrihet och ”marknadisering” av utbildning kan ge få för konsekvenser för lärande och medborgarskap.

Mathias presentation följs av ett samtal om de aktuella exempel vi sett på skolområdet, och hur dessa är ett exempel på i grunden politiskt och ideologiskt drivna beslut och regleringar. I anslutning till det ser vi på Karin Bergs kortfilm ”Så drabbar nedskärningarna min elever” (4:30 min)

Samtal och diskussion: En avslutande del av kvällen kommer bestå av ett samtal om de frågor som vi driver och hur vi egentligen tänker kring det politiska innehållet i en välfärdskampanj, varför vinstdriven välfärd är ett problem och vad för typ av förändring vi önskar. Det blir ett sätt att inspirera varandra och dela med sig av sina tankar om varför en folkkampanj för gemensam välfärd är så viktigt!

Kom med och diskutera du med!

OBS! Torsdagen den 5/9 är det planeringsmöte på Statsvetenskapliga Institutionen, Sprängkullsgatan 19,sal B110. Kom och var med i kampanjarbetet inför den 21 september!

Härlig energi i Göteborg

I torsdags den 15:e var det upptaktsmöte i Göteborg och både uppslutningen och peppen var stor. Planeringsarbetet inför den 21:e september är i full gång; flygbladsgrupper har spikats, härliga artister och bra talare har kontaktats, tillverkning och rullning av en gigantisk PR-boll är på G och en inspirationskväll med föreläsningar och diskussioner planeras till början av september. Nu kör vi!

Viktiga datum:

Nästa allmänna möte: Torsdag 5/9 kl 18.00 på Statsvetenskapliga Institutionen, Sprängkullsgatan 19,sal B110

Inspirationsdag: Måndag 9/9 kl. 19.00, Sprängkullsgatan 17, hörsal Sappören

Datum för flygbladsutdelning, affischering och bollbygge kommer inom kort.