Alla inlägg av Arne Johansson

Kampanjupptakt 12 mars inför Bankprotestveckan 19-26 mars

BankflygbladIgen BankflygbladIgen2

Kampanjupptakt 12 mars inför Bankprotestveckan 19-26 mars under storbankernas bolagsstämmor, arrangerad av Folkkampanj för Gemensam välfärd.
Mötet inleds med ett brandtal av Johan Ehrenberg om vad bankernas extrema vinster och aktieutdelningar skulle räcka till i den kommande vårbudgetens tomma lada. Såväl enskilda som alla personalgrupper, teatergrupper, nätverk och organisationer som vill göra en aktiv insats under Bankprotestveckan 19-26 mars är särskilt välkomna!
Mötet hålls i Solidaritetshuset på Södermalm (buss 2 från Slussen eller buss 55,66 till Sofia, ändhållplats).
Vi hoppas att du kan hjälpa till med en snabb spridning av evenemanget!

Nu börjar bankprotestveckan 19-26 mars: Pay back time till välfärden!

10361054_303320826459315_6050975595466510224_n

Medan regeringen klagar över tomma lador vill Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm visa var det finns pengar att betala en upprustad välfärd och grön omställning. Nu startar vår bankprotestvecka, med flygbladsutdelning på skolor och arbetsplatser inför kulmen 19-26 mars:

– Torsdag 19 mars kl 11.30-13 överlämnar vi tillsammans med Teater Tribunalen och kulturarbetare Folkets inkassobrev till aktieägarna på Nordeas bolagsstämma vid Grand Hotels Vinterträdgård, ingång Royal nära Blasieholmstorget.
– Onsdag 25 mars överlämnas Folkets inkassobrev till Handelsbanken och SEB, följt av stor manifestation under sena eftermiddagen

Bakgrund: ”Ursäkta, kan vi få tillbaka våra 34 miljarder!” Svenska Dagbladets näringslivsskribent Andreas Cervenka, slog huvudet på spiken när han nyligen krävde pengarna tillbaka från bankerna. De fyra svenska storbankerna fick miljardbelopp av staten i samband med finanskrisen 2008-2009. Nu gör bankerna mångmiljardvinster, totalt 104,5 miljarder. Bara Nordea redovisar 40 miljarder i vinst för 2014. Handelsbanken, SE-banken och Swedbank gör lika så rekordvinster.

En stor del av storbankernas vinsterna delas ut till aktieägarna, enligt styrelsernas förslag 57,1 miljarder under vårens boalgsstämmor. I Nordeas och Swedbanks fall mellan 70 och 75 procent av vinsten. Gladast är Nordeas storägare, finansbolaget Sampo, med en av Nordens mäktigaste finansmän i spetsen, Björn Wahlroos.

Men nu är det hög tid för pay back!

Under veckan 19-26 mars håller fyra av storbankerna årsstämma i Stockholm.
– Torsdag 19 mars Nordea i Grand Hotels Vinterträdgård, ingång Royal, Svallgatan 4 invid Blasieholmstorget start kl 13 (med aktieägarmingel från kl 11.30).
– Onsdag 25 mars SE-banken kl 13-17 i Konserthuset vid Hötorget och samma dag Handelsbanken i Grand Hotels Vinterträdgård, från kl 09.30.
– Torsdag 26 är det Swedbank som möts i Dansens hus, Barnhusgatan 14.

Dagen innan den första stämman, 18 mars, genomförs Blockuppy Frankfurt, där tiotusentals aktivister från hela Europa samlas vid Europeiska Centralbankens öppnande i Frankrike med krav på stopp för storfinansens utplundring, inte minst av Grekland.

Folkkampanj för gemensam välfärd planerar nu för en bankvecka för pay back till välfärden med olika aktiviteter kring bankernas årsstämmor för kravet på att återbetala de 34 miljarderna till svenska folkets välfärd. Delta, sprid informationen och kom med stöduttalanden. Mer info lämnas efterhand!

 

På onsdag överlämnar vi vår protest till LO:s ledning

Nu får det vara nog ! Vinstjakten äter sig in i välfärdssektorn allt mer och folkopinionen mot detta växer sig allt starkare. I det läget väljer LO:s ledning att köra över senaste kongressens demokratiskt fattade beslut och gå emot den överväldigande medlems- och folkviljan. Nu vill Thorvaldsson och Baudin förhandla med de privata vårdföretagen om vinstnivåerna m.m. Kongressens beslut var NON-profit och det ska gälla som LO:s linje inom skola, vård, omsorg och kommunikationer. Fackligt aktiva kommer tillsammans med Folkkampanj för Gemensam Välfärd protestera mot LO-ledarnas självsvåldiga beslut och lämna över en protestskrivelse onsdagen den 29 januari 17:00. Kom med och delta i protesten! Vi ses strax innan på Norra Bantorget, vid August Palm-statyn. Dela detta till alla du känner!

Till LO-styrelsen: Kringgå inte LO-kongressens ”non-profit”-beslut!

Till LO-styrelsen: Kringgå inte LO-kongressens ”non-profit”-beslut!

Uttalande i protest mot LO-ledningens förhandlingsinvit om vinster mm till de vinstdrivande välfärdsbolagen, antaget av cirka 80 deltagare på möte med Folkkampanj för Gemensam Välfärd i ABF-huset Stockholm den 21 januari. Mötet beslutade också att genomföra en uppvaktning av LO vid Norra Bantorget den 29 januari kl 17.

LO-styrelsens förhandlingsinvit till Vårdföretagarna för att ”hitta lösningar på vinstfrågan” (som Tobias Baudin, vice ordförande, uttryckte det i DN 20 januari) är ett slag mot LO-kongressens beslut om att fackföreningsrörelsen ska verka för en ”non-profit”-princip i välfärden.
Efter att inviten väckt en storm av kritik på twitter, facebook och i kommentarsfälten på olika debattsidor har bl.a. Kjell Rautio, företrädare för LO-styrelsen, försvarat agerandet med att detta skulle vara i linje med såväl LO-kongressens beslut som med LO:s tradition av att ta samhällsansvar via centraluppgörelser. Men även i förhållande till den utredning som LO-styrelsen gjorde av frågan i januari 2013 – där LO-styrelsen slog fast en ”vidare definition” av begreppet non-profit – är det svårt att tolka inviten som något annat än ett försök att kringgå LO-kongressens majoritetsbeslut.
Att, som Baudin gör i förhållande till riskkapitalkoncernernas intresseorganisation, börja denna invit med att försäkra motparten om att ”[v]i är för vinst i välfärden och att också företagen måste få gå med vinst” och uttrycka förhoppningen om att ”parterna skulle kunna hitta en lösning på vinstfrågan” sänder ut en helt annan signal. Det tyder på att LO-styrelsen redan innan denna förhandling börjat klargjort att man är för en ”less profit”-princip.
Fackföreningsrörelsen och medlemmarna borde inte tillåta LO-styrelsen att oemotsagda uttala sig på det här sättet i medlemmarnas namn. Kampen mot riskkapitalbolagen och andra bolag som bedriver verksamheten i vinstsyfte och deras plundring av vår gemensamma välfärd är av avgörande betydelse för framtiden, och LO:s medlemmar har via kongressbeslutet tydligt angett tonen för den roll fackföreningsrörelsen ska spela. Vi uppmanar därför LO-förbundens medlemmar och särskilt förtroendevalda på alla nivåer att högljutt protestera mot LO-styrelsens agerande.

Stå fast vid LO-kongressens tydliga non profit-linje!

Antaget på möte med Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm den 21 januari
Folkkampanj för Gemensam Välfärd inbjuder nu till en fortsatt och intensifierad kampanj under valåret 2014 för våra nyckelkrav, som vi vet har mycket brett stöd inom fackföreningsrörelsen:
• Nej till vinst i välfärden!
• Stoppa nedskärningarna!
• Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

                                                                                                        Tobias Baudin i DN: ”Vi är för vinster…”100_7131

Läs mer om starka reaktioner i Arbetet!

Göran Greider i Etc: Inga fler gemensamma luncher!

 

Riskkapitalistsafarins jakt på Capitalus Cleptomanus – från Stureplan till Blasieholmen 20 november

Vid Svampen på Stureplan samlades välfärdsaktivister i alla åldrar, alltifrån upprörda ungdomar till pensionärer, för att manifestera sitt missnöje mot riskkapitalbolagens plundring av vård och skola. Några bar informativa plakat på magen, strålkastare riktade sökarljuset mot Nordic Capitals kontorsfönster ovanför Stureplansgallerian och på banderollerna stod det paroller såsom ”Riskkapitalister tar inga risker gör vinst på skattepengar”, ”Välfärd utan vinst” och liknande.
– Välkommen till en safari genom Sveriges finansiella centrum, till riskkapitalbolag med tentakler till skatteparadis i alla världens hörn, hälsade Arne Johansson från den arrangerande vinstgruppen inom Folkkampanj för Gemensam Välfärd.
Därefter följde kvinnokören ”Trots allt” som redan innan tjuvstartat safarin med att till mångas förtjusning, och utan problem med väktarna eller närvarande poliser, ta ton och sjunga ut budskapet bland de välbärgade shopparna inne i Stureplansgallerian.
Efter kören hölls ett skämtsamt tal på safaritema av historikern Håkan Blomqvist om vilka ofantliga vinster som de exotiska riskkapitalbolagen gör, där de slussar pengarna till olika skatteparadis såsom Jersey, Guernsey och Caymanöarna.
– Vi är på jakt efter några exemplar av Capitalus Cleptomanus – eller Riskkapitalvråken som den vanligen kallas. Här finns ju många underarter, men just här befinner vi oss på häckningsplatsen för brunvråken, Nordic Capitalus. Den liknar Göken genom att den är en så kallas häckningsparasit, började han sin appell.
Så var safarin igång med en i sitt slag helt unik “stadsvandring” mellan några av de största riskkapitalbolagen som har sina kontor i stråket från Stureplan på tröskeln till Östermalm till Strandvägen och Blasieholmen i Stockholms innerstad.

Riskkapitalistsafari från Stureplan till Blasieholmen onsdag 20 november

Folkkampanjen för Gemensam Välfärd i Stockholm anordnar en Riskkapitalistsafari med stadsvandring från Stureplan till Blasieholmen. Samling kl 17 vid Svampen på Stureplan, avslut kl 19 på Blasieholmen.
IMG_3827 Fyra riskkapitalbolag som gör sitt bästa för att plundra skattefinansierad vård och skola kommer att exponeras:
– Nordic Capital, vid Stureplan – äger Capio
– IK Investment Partners, Birger Jarlsg 4 – äger Attendo
– Axcel, runt hörnet på Strandvägen – lagt ner JB Education
– EQT, Hovslagarg 3, Blasieholmen – närstående Wallenberg/Investor, äger AcadeMedia

Anmäl gärna ditt deltagande här: https://www.facebook.com/events/538680976215493/