Kampanjupptakt 12 mars inför Bankprotestveckan 19-26 mars

BankflygbladIgen BankflygbladIgen2

Kampanjupptakt 12 mars inför Bankprotestveckan 19-26 mars under storbankernas bolagsstämmor, arrangerad av Folkkampanj för Gemensam välfärd.
Mötet inleds med ett brandtal av Johan Ehrenberg om vad bankernas extrema vinster och aktieutdelningar skulle räcka till i den kommande vårbudgetens tomma lada. Såväl enskilda som alla personalgrupper, teatergrupper, nätverk och organisationer som vill göra en aktiv insats under Bankprotestveckan 19-26 mars är särskilt välkomna!
Mötet hålls i Solidaritetshuset på Södermalm (buss 2 från Slussen eller buss 55,66 till Sofia, ändhållplats).
Vi hoppas att du kan hjälpa till med en snabb spridning av evenemanget!

Nu börjar bankprotestveckan 19-26 mars: Pay back time till välfärden!

10361054_303320826459315_6050975595466510224_n

Medan regeringen klagar över tomma lador vill Folkkampanj för Gemensam Välfärd i Stockholm visa var det finns pengar att betala en upprustad välfärd och grön omställning. Nu startar vår bankprotestvecka, med flygbladsutdelning på skolor och arbetsplatser inför kulmen 19-26 mars:

– Torsdag 19 mars kl 11.30-13 överlämnar vi tillsammans med Teater Tribunalen och kulturarbetare Folkets inkassobrev till aktieägarna på Nordeas bolagsstämma vid Grand Hotels Vinterträdgård, ingång Royal nära Blasieholmstorget.
– Onsdag 25 mars överlämnas Folkets inkassobrev till Handelsbanken och SEB, följt av stor manifestation under sena eftermiddagen

Bakgrund: ”Ursäkta, kan vi få tillbaka våra 34 miljarder!” Svenska Dagbladets näringslivsskribent Andreas Cervenka, slog huvudet på spiken när han nyligen krävde pengarna tillbaka från bankerna. De fyra svenska storbankerna fick miljardbelopp av staten i samband med finanskrisen 2008-2009. Nu gör bankerna mångmiljardvinster, totalt 104,5 miljarder. Bara Nordea redovisar 40 miljarder i vinst för 2014. Handelsbanken, SE-banken och Swedbank gör lika så rekordvinster.

En stor del av storbankernas vinsterna delas ut till aktieägarna, enligt styrelsernas förslag 57,1 miljarder under vårens boalgsstämmor. I Nordeas och Swedbanks fall mellan 70 och 75 procent av vinsten. Gladast är Nordeas storägare, finansbolaget Sampo, med en av Nordens mäktigaste finansmän i spetsen, Björn Wahlroos.

Men nu är det hög tid för pay back!

Under veckan 19-26 mars håller fyra av storbankerna årsstämma i Stockholm.
– Torsdag 19 mars Nordea i Grand Hotels Vinterträdgård, ingång Royal, Svallgatan 4 invid Blasieholmstorget start kl 13 (med aktieägarmingel från kl 11.30).
– Onsdag 25 mars SE-banken kl 13-17 i Konserthuset vid Hötorget och samma dag Handelsbanken i Grand Hotels Vinterträdgård, från kl 09.30.
– Torsdag 26 är det Swedbank som möts i Dansens hus, Barnhusgatan 14.

Dagen innan den första stämman, 18 mars, genomförs Blockuppy Frankfurt, där tiotusentals aktivister från hela Europa samlas vid Europeiska Centralbankens öppnande i Frankrike med krav på stopp för storfinansens utplundring, inte minst av Grekland.

Folkkampanj för gemensam välfärd planerar nu för en bankvecka för pay back till välfärden med olika aktiviteter kring bankernas årsstämmor för kravet på att återbetala de 34 miljarderna till svenska folkets välfärd. Delta, sprid informationen och kom med stöduttalanden. Mer info lämnas efterhand!

 

Öppet medlemsmöte i Göteborg 16/2

Efter valet och trepartiöverenskommelsen om vinster i välfärden kändes det i höstas som om vinden faktiskt vänt. Men nu verkar det som om de fem högerpartierna i riksdagen bestämt sig för att blockera alla förändringar. Det finns alltså all anledning att ta ny fart med vår kampanj!

Välkommen till:

Öppet medlemsmöte måndag 16 februari 18.30, Mötesplatsen, Sa Allégatan 1B Göteborg

Som tidigare inleder vi med en kortare och förhoppningsvis lärorik föreläsning, denna gång av Anders Nilsson från Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.
Temat är ”Läget i världen”.

Därefter diskuterar vi vad som bör och kan göras under våren. Vi behöver t.ex få igång arbetsgrupper som förbereder vårt nästa evenemang, lördag 25 april, vilket blir på temat ”Behov eller marknad, ett seminarium om alternativ till New Public Management”. Detta arrangerar vi tillsammans med ABF:s föreläsningsverksamhet. Mer information om eventet finns här. Är du verksam inom vård, skola eller omsorg i eller nära Göteborg? Kom och diskutera erfarenheter och handlingsalternativ!

Du som inte kan komma på måndag men vill vara med och jobba med oss under våren kan skicka ett mail till goteborg@valfardskampanjen.se så ska vi se till att du får en kallelse nästa gång vi träffas.

Nu kör vi igen!

Nu gäller det att ligga på!

Trepartiöverenskommelsen 6 oktober mellan S, MP och V om vinsterna i välfärden representerar, om den förverkligas, ett verkligt framsteg i försvaret av den gemensamma välfärden mot marknadstänkandets och de kommersiella krafternas allt större inflytande. Avskaffande av LOV, kommunal vetorätt mot nya skoletableringar, stopp för gräddfiler i vården, stopp för privatisering av stora sjukhus, meddelarskydd och offentlighetsprincip även i privata välfärdsföretag, alla dessa förslag kommer att förändra maktförhållandena ute i kommuner och landsting. Demokratin stärks, kommersiella krafter försvagas. Och detta alldeles oavsett var frågan om vinstbegränsningar för aktiebolag landar.

Demokratiskt valda församlingar har rätt att debitera skatt, men tanken att de skulle kunna bestämma vad skatterna INTE ska användas till är hårresande menar borgerliga politiker och ledarsidor, Timbro, Svensk Näringsliv, m fl. De har ”förklarat krig” mot överenskommelsen.

Motståndet mot marknadstänkande och vinstuttag inom välfärden finns i breda folklager, i fackliga organisationer och bland medlemmar i alla partier. Opinionsmätningar, liksom en lång serie kongressbeslut före valet visar detta. Men en påtaglig risk nu är att den borgerliga motoffensiven får ledande politiker att fega ur, att börja sväva på målet. Det gäller alltså att hålla uppe mobilisering och opinionsbildning, att bemöta högerns propagandaoffensiv på alla plan. Utifrån den parlamentariska situationen är det viktigt att pressa SDs representanter på frågan: tänker ni stödja en bred folklig opinion eller tänker ni stödja den ekonomiska och politiska maktelit som vill rasera överenskommelsen?

Sammanfattningsvis – vi kan inte slå oss till ro och invänta utredningar och parlamentariska beslut i tro om att segern redan är klar.  Vi måste på fackliga möten, genom egna arrangemang, i media och på gator och torg, fortsätta att aktivt driva våra tre krav och paroller:

Nej till vinst i välfärden! 

Stoppa nedskärningarna! 

Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

(uttalande antaget på mötet 14 okt 2014 i Göteborg)

Uttalande trepartiöverskommelsen som pdf

Nytt stormöte med Folkkampanjen Göteborg!

Trepartiöverenskommelsen om vinsterna i välfärden får ses som en framgång för den folkliga opinionen och även för oss i Folkkampanjen. Men det betyder inte alls att saken är klar, opinionstrycket måste hållas uppe. Detta är en av punkterna som kommer att diskuteras på vårt Stormöte på tisdag den 14 oktober kl. 18.30 på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1 B.

Mattias Axelsson från Nätverket Pennygångens Framtid kommer också att prata om den framgångsrika strid för rimliga renoveringar som hyresgästerna där fört mot hyresvärden.

Vi planerar också att arrangera en Välfärdsdag i januari 2015, sannolikt på Blå Stället i Angered och om du vill vara med i arrangörsgruppen så är tisdagsmötet rätt tillfälle att anmäla sig eller presentera idéer.

Dessutom kommer vi att sätta igång Skolgruppen och Vård- och omsorgsgruppen igen, så om du är intresserad av att delta i dessa är det bra om du kommer på tisdag.

VÄLKOMMEN!

Samordningsgruppen Göteborg

Folkkampanj för Gemensam Välfärd